Nieuw-Vlaamse Alliantie

Grensoverschrijdende criminaliteit: regering veel te laks (10/05/02)

Minister Duquesne had vanmorgen een werkvergadering met burgemeesters en politiechefs uit de grensstreek. Aanleiding is de verontrustende toename van de zware grenscriminaliteit. In Moeskroen was er de jongste vier jaren een stijging van de carjackings met 300 % en in Menen met 400 %. In de commissie binnenlandse zaken deelde de minister aan N-VA kamerlid Geert Bourgeois op 27 maart 2002 volgende cijfers mee voor de gerechtelijke arrondissementen Kortrijk en Ieper:

in januari en februari 2002 waren er 9 ramkraken, 22 carjackings en 2 homejackings.

in januari en februari 2001 waren er 7 ramkraken, 2 carjackings en geen enkele homejacking.

Het N-VA kamerlid hekelde de gebrekkige medewerking van Frankrijk. Het Schengen-verdrag blijft vaak dode letter. Grensoverschrijdende observaties worden dikwijls niet toegelaten. Gegevens (zoals nummerplaten) worden niet verstrekt. Grensoverschrijdende achtervolgingen worden niet toegelaten.

De minister bevestigde dat Frankrijk constitutionele bezwaren inroept. Men vraagt zich echter af wat dan nog de zin is van het sluiten van een verdrag, als één van de verdragsluitende partijen het niet wil uitvoeren omwille van zogeheten grondwettelijke bezwaren.

De minister beweert nu nog maar eens dat hij de oprichting van een Frans-Belgisch gemeenschappelijk politiecommissariaat in Doornik wil versnellen.

Op te merken valt dat de oprichting daarvan reeds overeengekomen werd in het Frans-Belgisch samenwerkingsakkoord van 2 maart 2001. Meer dan een jaar later is het er nog niet.

De vraag is bovendien in welke mate een commissariaat in Doornik zal bijdragen tot een verhoogde veiligheid in de streek Kortrijk-Ieper.

De waarheid is dat de regering Verhofstadt ook op dit punt tekortschiet. Het is nu al jaren dat Frankrijk met ons lacht. De slachtoffers van car- en homejackings en van ramkraken zijn het slachtoffer van een veel te lakse Belgische regering die niet krachtdadig genoeg optreedt tegenover Frankrijk.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, alg. voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA hekelt grensoverschrijdende criminaliteit in Vlaams Belgie '
Lees ook