Nieuw-Vlaamse Alliantie

Ronduit N-VA! ronduit tegen taalregeling in het Bologna-decreet (28/05/02)

Door het Bologna-decreet wordt de taalregeling in het hoger onderwijs niet langer opgelegd aan de universiteiten en hogescholen, doch kunnen deze zelf, mits een gemotiveerde beslissing, kiezen in welke taal bepaalde lessen doorgaan. In de bachelor-opleiding gaat het nog over maximaal 20%. In de Masters-opleiding kan er sprake zijn van een complete anderstalige opleiding. Naar analogie van het Nederlandse voorbeeld kunnen we verwachten dat ook aan onze universiteiten en hogescholen op korte termijn heel wat lessen in een andere taal (lees: het Engels) zullen doorgaan. De motiveringsplicht betreft een loutere formaliteit. Voor elk doel kan een motivering gevonden worden.

De taalregeling is nochtans allesbehalve onomstreden. In welke wereld zijn we aanbeland wanneer aan onze Vlaamse universiteiten Vlaamse professoren les geven aan Vlaamse studenten... in het Engels. Nadat we eindelijk de strijd wonnen voor een Nederlandstalig onderwijs, achtereenvolgens tegen het Latijn en het Frans, gaan onze politici nu zélf ons onderwijs verengelsen.

De onderwijskwaliteit is alvast de grootste verliezer. Enerzijds verliest de docent aan niveau daar hij in een andere taal dient te doceren, daarnaast verliest ook de student informatie gezien zijn talenkennis niet voldoende uitgebreid of gespecialiseerd is. Onderzoek van de Delftse onderwijskundige Diane Vinke wijst uit dat de Engelstalige colleges van ervaren docenten ingenieurskunde niet hetzelfde niveau halen als dezelfde colleges in het Nederlands.

Er is geen reden om het huidige systeem te veranderen: het Nederlands is een geschikt instrument voor wetenschapsoverdracht: dat bewijzen de vele uitstekende boeken in het Nederlands op allerlei wetenschapsdomeinen en de internationale faam van de Vlaamse onderwijskwaliteit.

Tot slot wijst Ronduit N-VA! op ook op de sociale gevolgen. Het zijn immers vooral kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen die te weinig doorstromen naar hogeschool of universiteit. Eén van de redenen is de gebrekkige taalkennis. Terwijl er inspanningen worden geleverd om die achterstand m.b.t. het Algemeen Nederlands weg te werken, gaat men nu een bijkomende drempel inbouwen door aan onze universiteiten en hogescholen in het Engels te doceren.

Psychologisch is het invoeren van het Engels volgens professor Ludo Beheydt dom omdat je daarmee bij de buitenstaander de indruk wekt dat je eigen taal en de ermee verbonden cultuur niets voorstelt, dat je taal en cultuur onbelangrijk zijn en zelfs hinderlijk voor de ontwikkeling van een volwaardige maatschappij.

Ronduit N-VA! (de jongerenbeweging van de N-VA) is daarentegen voorstander van het vrijblijvend aanbieden van gratis taallessen. Hierdoor wordt het onderwijsniveau gewaarborgd en krijgen diegenen die in de toekomst met andere talen in aanraking zullen komen meteen een duwtje in de rug.

De N-VA zal in het parlement en Ronduit N-VA! via acties aantonen dat zij zich weigeren neer te leggen bij de taalregeling van het Bolognadecreet.

Auteur:
Ronduit N-VA!
Johan Guldix, voorzitter Ronduit N-VA!

Meer informatie:
Contactpersoon: Johan Guldix
Telefoon: 0495/28.50.96
E-post: johan.guldix@n-va.be
Url: www.ronduitnva.be

Deel: ' N-VA tegen taalregeling in het Bologna-decreet '
Lees ook