Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA tevreden met het Lambermont-arrest (25/03/03)

De N-VA is tevreden dat het Arbitragehof alvast één beschermingsmechanisme voor de Brusselse Vlamingen in ere hersteld heeft. Zo heeft het Hof een belangrijke toegeving van VLD, SP.A-Spirit en Agalev aan de Franstaligen, ongedaan gemaakt. Opnieuw wordt paars-groen door het Arbitragehof afgestraft voor ongrondwettelijke Vlaamse toegevingen. En opnieuw was het ingrijpen van de N-VA nodig om deze ongrondwettelijkheid te herstellen. Immers, alleen het verzoekschrift van de N-VA werd aanvaard, de klachten van de andere Vlaamse partijen werden verworpen. De reactie van paars-groen op het arrest spreekt boekdelen. Ten volle bewust van het eigen geknoei, is premier Verhofstadt tegenwoordig al blij wanneer bepaalde onderdelen en niet de gehele wet wordt vernietigd.

Voor de N-VA blijft het gehele Lambermont-akkoord een onzalige staatshervorming. Onderdelen ervan mogen dan al wel grondwettelijk zijn, dat doet geen afbreuk aan het feit dat in ruil voor de overheveling van een handvol bevoegdheden miljarden Vlaams geld cadeau werd gedaan aan de Franstaligen en daarbovenop nog eens de Vlaamse positie in Brussel aanzienlijk verzwakt werd.

Art. 38 voorzag dat voor de aanduiding van de Brusselse regeringsleden en staatssecretarissen niet langer een meerderheid in de Nederlandse taalgroep nodig zou zijn. Wanneer er in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad geen Vlaamse meerderheid zou gevonden worden, zou de beslissing worden doorgeschoven naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze zou hiervoor worden uitgebreid met 5 kandidaten die niet verkozen werden maar toch plots in de VGC zouden belanden, met dezelfde wedde en andere voordelen van hun democratisch verkozen collegas. De toevoeging zou daarenboven niet gebeuren op basis van de verkiezingsuitslag in het Brussels, maar wel in het Vlaams gewest.

Deze regeling werd door de Franstaligen uitgelegd als een middel om de blokkering van Brussel door het Blok te verhinderen, maar ze kan tegen élke Vlaamse partij gebruikt worden. Art. 38 heeft dan ook niets van doen met een cordon sanitaire maar alles met het verzwakken van de Vlaamse positie in Brussel.
De N-VA verheugt zich ook over de stelling van het Hof dat alle federale bevoegdheden die vervat zijn in grondwetsartikels die van voor de grondwetsherziening van 1970 dateren, overgeheveld kunnen worden zonder grondwetsherziening. Zo kan bvb. justitie een Vlaamse bevoegdheid worden zonder dat de Grondwet gewijzigd moet worden. De N-VA kijkt dus reikhalzend uit naar het moment waarop CD&V en VLD hun Vlaamse woorden ook omzetten in daden.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA tevreden met het Lambermont-arrest '
Lees ook