Nieuw-Vlaamse Alliantie

Meer ruimte voor vrijheid (26/06/02)

De N-VA toont zich verheugd over het Vlaams manifest van minister-president Dewael en meer bepaald over de oproep tot de overdracht van diverse bevoegdheden naar Vlaanderen. Het is duidelijk dat de N-VA de minister-president heel wat inspiratie heeft verschaft.

Dewael maakt een correcte analyse door te wijzen op de onhoudbare verschillen inzake visies, prestaties, structuren enz. tussen Vlaanderen en Wallonië. Toch weigert hij de redenering logisch te vervolledigen.
Dewael bewijst immers dat België geen federatie is, maar een contra-federatie waarin Vlaanderen en Wallonië niet samenwerken maar elkaar tegenwerken. Willen wij meer democratie en een beter bestuur, willen wij de welvaart en het welzijn van zes miljoen Vlamingen verzekeren, dan moeten we kiezen voor een vrij Vlaanderen, lidstaat van een democratisch Europa.
Minister-president, laat de oogkleppen en het angstig conservatisme vallen en geef Vlaanderen een toekomst in Europa.

Daarnaast kan men niet om de vaststelling heen dat er een kloof gaapt tussen de Vlaamse woorden van de minister-president en de daden. Terwijl nog geen derde van het institutionele luik van het huidige Vlaams regeerakkoord gerealiseerd werd, herhaalt Dewael verschillende eisen die zo uit het akkoord zijn afgeschreven. Dienaangaande wenst de N-VA de woorden van de minister-president zélf in herinnering te brengen.

In zijn regeringsverklaring stelde hij uitdrukkelijk: "Alle partijen van deze coalitie die ook in de federale regering vertegenwoordigd zijn, engageren zich dan ook om de afspraken van het Vlaams Regeerakkoord inzake institutionele vernieuwing consequent te verdedigen op het federale niveau. Het Regeerakkoord bevat een stevig uitgewerkt overzicht van hervormingen die snel doorgevoerd kunnen worden en van noodzakelijke hervormingen waarvoor een diepgaander overleg noodzakelijk is. De Vlaamse meerderheidspartijen gaan de verbintenis aan om zich op federaal niveau met overtuiging en gezamenlijk in te zetten voor de realisatie ervan."

Waarom nog uitstellen wat vandaag al kan?

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA verheugd over Vlaams manifest van minister-president Dewael '
Lees ook