Nieuw-Vlaamse Alliantie


Ronduit voor lagere BTW-heffing op geluidsdragers (25/07/02)

Tijdens de maand april werd ten laste van de Europese Commissie een Eurobarometer-enquête uitgevoerd waaruit bleek dat 61,3% van de Europeanen dagelijks naar muziek luistert. Vooral jongeren tussen 15 en 24 jaar oud kopen regelmatig CD's.

Anderzijds bedraagt de BTW-heffing op geluidsdragers in de Europese Unie gemiddeld zo'n 20% (in België: 21%), en op boeken slechts 6%! Zowel de IFPI (internationale organisatie die de diverse muziekproducenten vertegenwoordigt) als Impala (belangenvereniging van onafhankelijke platenmaatschappijen) wijzen terecht op het discriminerende karakter van deze tarieven.

Ronduit N-VA!, de jongeren van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, vindt het hoog tijd dat CD's en platen worden opgenomen in annex H bij de zesde aanbeveling over de BTW-tarieven (19 mei 1977) opgesteld door de EU, samen met andere cultuurproducten als concert- en bioscoopkaartjes, kranten, boeken, sportmanifestaties en dergelijke meer. Dit zou de kostprijs van een CD fors doen dalen en piraterij tegen gaan.

"Regeringen moeten ophouden de grootste groep van muziekconsumenten, met name de jeugd, te belasten. Ze horen te erkennen dat geluidsdragers een even belangrijke culturele functie hebben als boeken.", merkt Impala terecht op.

Ronduit N-VA! doet dan ook een oproep naar de politieke wereld toe, en meer bepaald de Europese ministers van Financiën, om hier werk van te maken tijdens de volgende onderhandelingen omtrent de BTW-tarieven in de herfst van dit jaar.

Auteur:
Ronduit N-VA!
Johan Guldix, voorzitter, en David Joly, bestuurslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Johan Guldix
Telefoon: 0495/28.50.96
Fax: 02/217 35 10
E-post: johan.guldix@n-va.be
Url: http://www.ronduitnva.be


---

Zoekwoorden:

Deel: ' N-VA voor lagere BTW-heffing op geluidsdragers '
Lees ook