Nieuw-Vlaamse Alliantie


N-VA wil sociale, ethische en ecologische criteria bij toekenning overheidsopdrachten (21/02/03)

N-VA-kamerlid Frieda Brepoels diende een wetsvoorstel in waardoor sociale, ethische en ecologische criteria in acht genomen kunnen worden bij de gunning van overheidsopdrachten.

Momenteel verbiedt de wet op de overheidsopdrachten deze criteria niet, maar ze worden ook niet expliciet vermeld. Hierdoor is de grootste verwarring ontstaan over de vraag of deze criteria nu al dan niet mogen worden gehanteerd.

In november 2002 werd het Brussels stadsbestuur nog teruggefloten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat het `fair trade'-aspect expliciet werd opgenomen in de gunningcriteria voor de aankoop van bepaalde producten.

Brepoels wenst komaf te maken met de huidige onduidelijkheid door de sociale, ethische en ecologische criteria gewoonweg op te nemen in de wetgeving. Het Limburgs kamerlid weet zich gesteund door twee arresten van het Europees Hof van Justitie (2000 en 2002) waarin duidelijk wordt gesteld dat het gebruik van deze criteria bij de gunning van overheidsopdrachten niet in strijd is met de Europese regelgeving. Brepoels wijst er evenwel op dat ook Europa er goed aan zou doen de huidige ontwerprichtlijn aan te passen zodat ook de Europese reglementering expliciet de publieke overheden toelaat om in de aanbesteding rekening te houden met sociale, ecologische en ethische criteria bij aankoop van bvb. voedingsmiddelen (koffie, suiker..), bouwmaterialen of andere producten.

De N-VA betreurt dat haar voorstel, dat al herhaaldelijk werd bepleit door de NGO's, niet al eerder werd gerealiseerd door de regering. Brepoels diende daarom een apart wetsvoorstel in zodat de zaak nog kan geregeld in de huidige zittingsperiode.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, Kamerlid, fractievoorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' N-VA wil sociale, ethische en ecologische criteria bij toekenning ov.. '
Lees ook