Provincie Zuid-Holland

Persbericht

26-06-2002
N445 twee weken dicht

Voor de aanleg van de Hoge Snelheidslijn is het noodzakelijk dat de provinciale weg N 445 tussen de Ripselaan en de Lange Dwarsweg in Alkemade naar het westen wordt verlegd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt de weg verkeersveiliger te maken door het aanleggen van gescheiden rijbanen. Ook komen er zogenaamde ecologische verbindingen. In verband met de werkzaamheden is de weg van 1 juli tot en met 12 juli afgesloten.

De nieuw aan te leggen weg moet worden aangesloten op het oude tracé ter hoogte van de Lange Dwarsweg. De weg wordt daarom vanaf maandag 1 juli om 9.00 uur afgesloten. Na het asfalteren, het afwerken van de bermen, het aanbrengen van de markering en het plaatsen van de noodzakelijke verkeersborden kan de weg naar verwachting op vrijdag 12 juli rond 18.00 uur weer voor het verkeer worden opengesteld.

Het afgelopen half jaar heeft op de locatie van de nieuwe N 445 zand gelegen als voorbelasting voor de nieuwe weg. In dit zandlichaam zijn twee betonnen natte ecologische verbindingen aangebracht. Via deze zgn. ecoduikers kunnen kleine dieren (kikkers, konijnen e.d.) veilig de weg kruisen. De nieuwe N 445 wordt aangelegd volgens het Duurzaam Veilig principe. Dit houdt onder meer in dat auto's niet meer kunnen inhalen. Tussen de twee rijstroken komt een groenstrook die niet overrijdbaar is. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid op deze weg verhoogd.

De keet van de Bouwcombinatie Hollandse Meren en het bedrijf Groen Recycling aan de Lange Dwarsweg blijven bereikbaar. Voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute met borden aangegeven.

Deel: ' N445 twee weken dicht '
Lees ook