Onderwerp: NAAR HET VERDRONKEN LAND VAN SAAFTINGE
Auteur: J.Smeyers
E-mail: natuur2000@planetinternet.be
Bedrijf: NATUUR 2000
Adres: Bervoetstraat 33
Plaats: 2000 Antwerpen
Tel.: 03/231 26 04
Fax: 03/233 64 99

NAAR HET VERDRONKEN LAND VAN SAAFTINGE MET NATUUR 2000 !

Voor alle in de natuur geonteresseerde jongeren en hun familie organiseert de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud "NATUUR 2000" op zaterdag 18 september e.k. een uitstap naar het Verdronken Land van Saaftinge op de linker Schelde-oever.

Het Verdronken Land van Saaftinge is het grootste brakwatergebied van West-Europa. De plantengroei op de schorren is er geheel aangepast aan het brakke water : zeekraal, slijkgras, schorrezoutgras, zeebies, zeeaster ...

Het gebied is ook een voornaam vogelreservaat. Op dit ogenblik vallen er tal van typische water-, wad- en weidevogels te observeren : diverse soorten eenden, meeuwen, sternen, kluten, scholeksters, tureluurs enz.

Bijeengekomen wordt om 13u15 bij het Bezoekerscentrum te Emmahaven, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen iets ten noorden van Kieldrecht. De uitstap zelf (uiteraard onder leiding van een natuurkenner) zal ongeveer vier uur duren. De deelnemers trekken best kleren aan die vuil mogen worden en ook goed passende, kniehoge laarzen. Vergeet ook je verrekijker niet !

Wie mee wil belt even naar het Natuur 2000-secretariaat, Bervoetstraat 33, 2000 Antwerpen, om te horen of er nog plaats is (03/231 26 04). Hier kan je tegelijktertijd ook terecht voor detail-informatie.

Deel: ' Naar het Verdronken Land van Saaftinge met Natuur 2000 '
Lees ook