Provincie Zeeland

Nachtelijke stremming Zeelandbrug

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 augustus is de Zeelandbrug van 24.00 tot 5.00 uur voor alle verkeer gestremd.
In die tijd worden de laagwerkers verplaatst, die voor het onderhoud van de brug worden ingezet. Daarbij is een mobiele kraan nodig die de hele breedte van de brug beslaat.
De gelegenheid wordt te baat genomen om gelijk werkzaamheden aan de verlichting op de brug uit te voeren.
Het verkeer wordt tijdens de stremming via borden omgeleid via de weg over de stormvloedkering.
Alleen voor spoedeisend ambulancevervoer kan de brug worden vrij gemaakt.
Als gevolg van ongunstige weersomstandigheden kunnen het werk en de daarmee gepaard gaande stremming naar een later tijdstip worden uitgesteld.

20 juli 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 33/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Nachtelijke stremming Zeelandbrug - 885 '
Lees ook