Provincie Zeeland

Stremmingen Zeelandbrug

De komende tijd moet rekening worden gehouden met nachtelijke stremmingen van de Zeelandbrug. De stremmingen houden verband met het schilderen van onderdelen van de beweegbare brug en duren steeds van twaalf uur s nachts tot vijf uur s morgens. Tijdens het werk moet de brug geheven zijn.
De stremmingen zijn voorzien in de nachten van:
* maandag 3 op dinsdag 4 september

* dinsdag 4 op woensdag 5 september

* maandag 17 op dinsdag 18 september

* dinsdag 18 op woensdag 19 september

* maandag 8 op dinsdag 9 oktober

* dinsdag 9 op woensdag 10 oktober.

Alleen aan spoedeisende ritten van de hulpdiensten, zoals ambulances, wordt doorgang verleend. Daarvoor is een aparte regeling getroffen met de regionale brandweer/ambulancedienst in Vlissingen. Al het andere verkeer wordt omgeleid via de weg over de stormvloedkering in de Oosterschelde.

31 augustus 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 45/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Nachtelijke stremmingen Zeelandbrug - 1062 '
Lees ook