Gemeente Den Haag

2002-07-04: Nachtelijke werkzaamheden burgemeester Patijnlaan

Op de Burgemeester Patijnlaan worden fietsstroken en fietspaden aangelegd. Het werk is verdeeld in fases en op dit moment is de tweede fase in volle gang. Tijdens deze fase worden s-nachts werkzaamheden uitgevoerd op de kruising Carnegielaan/Scheveningse-weg/Burgemeester Patijnlaan. Hiervoor moet het kruispunt in de nachten van zondag 21 juli op maandag 22 juli 2002 en zondag 28 juli op maandag 29 juli 2002 voor al het verkeer worden afgesloten. De werkzaamheden aan de Burgemeester Patijnlaan duren tot en met 2 augustus 2002.

Nachtelijke werkzaamheden
De gehele kruising Carnegielaan/Scheveningseweg/Burgemeester Patijnlaan krijgt een nieuwe laag asfalt. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken worden deze werkzaam-heden uitgevoerd in het weekend. De kruising wordt tijdens de asfalteringswerkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. Het asfalteren vindt plaats op zondag 21 juli 2002 van 19.00 uur tot maandag 22 juli 6.00 uur. De afrondende werkzaamheden aan verkeerslichten en markering vinden plaats op zondag 28 juli 2002 van 19.00 uur tot maandag 29 juli 6.00 uur.

Tweede fase
De werkzaamheden in de tweede fase vinden plaats aan de noordzijde van de Burgemeester Patijnlaan, tussen de Borneostraat en de Scheveningseweg. In dit deel worden parkeervakken herstraat en inritconstructies aangebracht in de Bonistraat en de Timorstraat. Gelijktijdig worden in de rijweg asfaltreparatiewerkzaamheden uitgevoerd en losliggende putdeksels vervangen. Ook worden in deze fase aan de noordzijde van de kruising
Carnegielaan/Scheveningseweg/Burgemeester Patijnlaan de fietsoversteken aangepast. Gelijktijdig met de herindeling van het kruispunt vinden ter plaatse van de kruising werkzaamheden plaats aan de tramsporen. De werkzaamheden in deze fase duren tot en met 2 augustus 2002.

Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer vanaf de Raamweg omgeleid via het Hubertusviaduct, de Prof. B.M. Teldersweg, de Scheveningseweg en de Tolweg.

Vanaf de Carnegielaan richting de Raamweg blijft doorgaand verkeer over de Burgemeester Patijnlaan mogelijk, maar autoverkeer moet rekening houden met vertraging. Het doorgaand verkeer vanaf de Groot Hertoginnelaan wordt daarom geadviseerd om via Conradkade, President Kennedylaan, Johan de Wittlaan, Prof. B.M. Teldersweg, Hubertusviaduct en Raamweg te rijden.

Doorgaand autoverkeer vanaf de Scheveningseweg richting de Javastraat is niet mogelijk. Dit verkeer wordt via de Tolweg, de Carnegielaan en de Laan van Meerdervoort omgeleid.

Verkeer met bestemming Vredespaleis wordt vanaf de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan omgeleid via het Carnegieplein.

Het fietsverkeer vanaf de Laan Copes van Cattenburch richting de Carnegielaan wordt omgeleid via Nassauplein, Javastraat, Carnegieplein en Scheveningseweg. Voor het overige fietsverkeer en de openbaar vervoerdiensten gelden tijdens de werkzaamheden geen omleidingsroutes.

Fiets Voorop!
De aanleg van fietsstroken en fietspaden aan de Burgemeester Patijnlaan is een project uit het fietsplan Fiets Voorop!. Dit fietsplan beschrijft een aantal maatregelen voor het bevorderen van het fietsgebruik, zowel voor de rijdende fiets als voor het stallen van de fiets. Meer informatie over het fietsplan Fiets Voorop! en het project Burgemeester Patijnlaan is te vinden op de internetsite van de gemeente Den Haag www.denhaag.nl/fietsvoorop!

last update: 4-7-2002 16:14:23 ;pag.: 14250; auteur: 112;cat.: 17,Geen reactieknop ondersteunt het gebruik van scripts niet ...

Zoekwoorden:

Deel: ' Nachtelijke werkzaamheden burgemeester Patijnlaan Den Haag '
Lees ook