Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 19 november 1999

.. Huishoudens nogmaals gecontroleerd op hondenbezit

Vanaf 15 november jl. tot begin december '99 voert bureau Holland Ruiter in opdracht van de gemeente een na-controle uit voor de hondenbelasting.

Ieder jaar vindt een controle plaats op hondenbezit. Iedere houder van een hond is belastingplichtig voor de hondenbelasting. Voor elke wijziging in het aantal honden moet een aangiftebiljet worden ingevuld, dus niet alleen bij een nieuwe hond, maar ook het overlijden van een hond moet worden aangegeven. Het tarief voor de hondenbelasting bedraagt 112,80 voor de eerste hond en 225,60 voor iedere volgende hond.
De na-controle is met name gericht op huishoudens, waar bij eerdere controle het vermoeden is ontstaan, dat er een hond aanwezig is en waarvan geen aangiftebiljet is ontvangen.
Na de afronding van de na-controle in december verwerkt de gemeente de uitslagen om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal hondenbezitters in de gemeente Haarlemmermeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Zoekwoorden:

Deel: ' Nacontrole hondenbelasting Haarlemmermeer '
Lees ook