Gemeente Utrecht

Nader onderzoek bouwbeheer zinnig

De raadscommissie ad hoc "Integriteit en Vergunningenprocedures" zal het feitenmateriaal uit het rapport van de gemeentelijke Accountantsdienst over de bedrijfsvoering bij de afdeling Bouwbeheer, betrekken in haar eigen onderzoek naar integriteit en vergunningenbeleid.

De commissie is van mening dat nader onderzoek wel degelijk zinnig is. Zij neemt daarmee afstand van de mening van de fractie van Leefbaar Utrecht die in het Utrechts Nieuwsblad van 29 januari 2003 aangeeft dat diepgaand onderzoek naar de integriteit van de betrokken ambtenaren eventueel onmogelijk is, omdat de documentatie van de afdeling bouwbeheer de afgelopen jaren daarvoor te slecht verzorgd was.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hans Berends, commissievoorzitter 06 - 5106 9302.

Utrecht, 31 januari 2003.

Deel: ' Nader onderzoek bouwbeheer zinnig gemeente Utrecht '
Lees ook