Ministerie van Financien

Titel: Nadere schriftelijke antwoorden Belastingherziening 2001 Onderwerp

Nadere schriftelijke antwoorden inzake de plenaire behandeling van Belastingherziening 2001 (kamerstukken 26 727 en 26728) op 25 en 26 januari 2000

Hierbij bieden wij u aan de nadere schriftelijke antwoorden op een aantal door kamerleden gestelde vragen tijdens de 1e termijn van de Tweede Kamer op 25 en 26 januari 2000.

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,
Vraag Giskes (D 66) Tariefgroepen en alleenstaandetoeslag

Zij constateert dat tariefgroepen zijn vervallen, maar verbaast zich over het taalgebruik dat wij gebruiken als het om soorten verdieners en huishoudens gaat. Voorstel van haar is te spreken van alleenverdieners (eenpersoonshuishoudens evt. met kinderen) en van samenverdieners (meerpersoonshuishoudens).

Belangrijker is de wijze waarop we al dan niet met de huishoudenssituatie rekening houden. Het stelsel zou zo neutraal mogelijk dienen te zijn ten opzichte van relatie- en huishoudenssituatie. Nu we nog steeds de belastinguitgave aan niet-werkende partner in stand houden, is er dan geen aanleiding voor terugkeer alleenstaande-toeslag?

Antwoord

De suggesties voor een ander taalgebruik bij de tabellen met inkomenseffecten, zullen we in een later stadium nog eens rustig bezien.

Bij de invoering van een systeem van heffingskortingen zijn de bestaande toeslagen op de basisaftrek als uitgangspunt genomen. De alleenstaande-toeslag is bij invoering van Oort gefaseerd afgeschaft. Er bestaat nu geen aanleiding voor herintroduceren voor een faciliteit voor alleenstaanden (zonder kinderen).

Een alleenstaande-toeslag zou bovendien tot complicaties in de uitvoering leiden.

Als je niet oppast leidt dit tot het herleven van het debat over het tellen van tandenborstels.
Vragen Giskes (D66) en Schutte (GPV) Heffingskorting en individualisering

Introductie van de uitbetaling van de heffingskorting aan de niet- of weinig verdienende partner leidt tot een uitvoeringslast.

D66: Op welke wijze komt de korting bij de niet-verdienende partner terecht?

GPV: 2 miljoen mensen hebben nu geen inkomen maar krijgen wel een aanslag. Waarom zo omslachtig?

Zie amendement 47 van GPV: als partners daarvoor kiezen deze heffingskorting verrekenen bij de verdienende partner.

Antwoord

De regeling is niet omslachtig: de uitvoering vindt plaats bij eenvoudige voorlopige teruggaaf procedure. De Belastingdienst zal de betrokkenen actief een eenvoudig voorlopige teruggaaf formulier toezenden. In beginsel volgt geen aanslag.

Het voorgestelde amendement betekent geen vereenvoudiging. Partners moeten een keuze kenbaar maken. De uitbetaling aan de verdienende partner zal niet bij de inhouding van loonheffing gerealiseerd kunnen worden (eenvoudige loonbelastingtabellen) en dient dan ook door middel van de voorlopige teruggaaf te geschieden. Dit is geen vereenvoudiging.

Deel: ' Nadere schriftelijke antwoorden Belastingherziening 2001 '
Lees ook