Landelijke Huisartsen Vereniging

Nadere uitwerking details ANW-raamakkoord

Vorige week meldde de LHV in een extra editie van Praktijkbericht dat de Ledenvergadering van de LHV unaniem akkoord was gegaan met het raamakkoord over de ANW-vergoeding. Bijgevoegd was de gezamenlijke brief van LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), waarin een eerste uitwerking van het akkoord was opgenomen. Intussen zijn we anderhalve week verder en is er over de nadere uitwerking van een aantal details nagedacht. Daarover meer in een komende extra editie van Praktijkbericht, maar nu al hier op de website.

U vindt hier:

* Voor de overzichtelijkheid een korte en zo bondig mogelijke uiteenzetting van de systematiek voor de betaling van de ANW-vergoeding vanaf 1 juli 2002 in:
Toelichting op betalingssystematiek ANW

* Een schets van de gevolgen van deze systematiek voor de individuele huisarts in:
Verschillen in betaling ANW per HDS

* Enkele ondersteunende Rekenvoorbeelden
Veel gestelde vragen en antwoorden over de contractering met zorgverzekeraars

* Veel gestelde vragen en antwoorden over het ANW-tarief
Mocht u met vragen blijven zitten, dan blijft de mogelijkheid open om via het elektronisch vragenformulier of via fax 030-2890400 vragen te stellen. Vanwege de grote hoeveelheid vragen, kunnen wij helaas niet overal persoonlijk op antwoorden. Een selectie van de meest relevante vragen worden op deze site van antwoord voorzien.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nadere uitwerking details ANW-raamakkoord '
Lees ook