Nederlands Architectuurinstituut


Rotterdam, 31 mei 1999
tentoonstelling

Tussen droom en daad
Het werk van J.C. van Epen (1880-1960)

26 juni tot en met 31 juli 1999

In de Gaanderij van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) wordt een tentoonstelling gewijd aan het werk van de architect Johannes Christiaan van Epen (1880-1960). Van Epen heeft in de eerste decennia van deze eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van grote woningbouwcomplexen voor arbeiders en de middenstand in de uitbreidingswijken van Amsterdam. Ondanks het feit dat hij hierbij in bepaalde opzichten vooruitliep op de gevierde Nieuwe Zakelijkheid is zijn werk in de jaren na zijn dood enigszins in de vergetelheid geraakt. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een boek over Van Epen, deel 9 in de reeks van de Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS).

In de eerste periode van zijn loopbaan was Van Epen, die in een socialistisch milieu opgroeide, vooral actief als ontwerper van villa’s en landhuizen. In 1910 kwamen in Amsterdam zijn eerste woningbouwprojecten tot stand. Vanaf dat moment bewoog zijn carrière zich tussen deze twee uitersten: villabouw en volkshuisvesting. Zijn plattegronden waren destijds zo 'nieuw', dat hij vanwege dit aspect ook bij projecten van Berlage betrokken werd.

De architectuur van de villa’s en landhuizen die hij ondermeer in het Gooi bouwde, vormde steeds een belangrijk referentiekader voor zijn volkswoningbouw. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de in vele variaties toegepaste erkers, de steunberen, de vorm en indeling van de vensters, het kleurgebruik en de royale groenvoorziening. Met zijn aandacht voor een functionele en hygiënische woninginrichting met bijvoorbeeld een praktische keuken liep hij vooruit op de ideeën van de architecten van de Nieuwe Zakelijkheid. In de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan Van Epens ontwerpen voor collectieve (woon)gebouwen en aan zijn hoogbouwdromen. Bovendien geeft de tentoonstelling een mooi beeld van de diversiteit aan materiaal in dit archief. Naast tekeningen worden onder andere foto’s van zijn bouwwerken en zijn vrije werk als schilder getoond.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, verzorgd door de Stichting BONAS.
J.C. Van Epen (1880-1960). Van villabouw tot volkshuisvesting. Uitgave Stichting BONAS/Nederlands Architectuurinstituut, prijs: NLG 27,90

nadere informatie

NAi-publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling Communicatie van het NAi, tel 010-4401255 of 010-4401253, fax 010-4367281, e-mail: info@nai.nl.

NAi - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam - info@nai.nl - Tel 010-4401200

Veranderd: 22-06-1999 door Just Schimmelpenninck, NAi (afd. Communicatie)

Deel: ' NAi exposeert werk J.C. van Epen (1880-1960) '
Lees ook