Nederlands Architectuurinstituut


12 januari tot en met 30 april 1999

Tentoonstelling
Op zijn plaats
speciale presentatie voor VWO eindexamenklassen

Dit schooljaar is het eindexamenthema voor de VWO-vakken tekenen, handenarbeid en textiel: 'Op zijn plaats'. Het thema behandelt de relatie tussen kunstwerken en de plaats waarin zij zich bevinden. De eindexamenkandidaten moeten zich onder andere verdiepen in de volgende onderwerpen: de stedenbouwkundige uitleg van Almere, Amsterdam en Athene; het straatmeubilair van Postma en Schabraq, Berlage en Hector Guimard; interieurs van Theodoor Nieuwenhuis; de ideeën Stichting Goed Wonen en de gordijnenstoffen van Weverij De Ploeg.

Om deze onderwerpen aanschouwelijk te maken zijn o.a. originele tekeningen van de straatverlichting van de Beurs van Berlage en interieurfoto's van Theodoor Nieuwenhuis te zien. Ook enkele exemplaren van de bekende groenblauwe paaltjes op het Damrak, ontworpen door Postma en Schabracq, kunnen door de leerlingen bekeken worden. Van de andere onderwerpen zijn prachtige foto's, kaarten en boeken tentoongesteld.

Voor de leerlingen is er de gelegenheid om zelf vragen en opdrachten te maken in de ruimte van de presentatie. Zo kunnen zij met behulp van de computer een interieurontwerp maken. Op aanvraag is docentenmateriaal beschikbaar.

NAi - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam - info@nai.nl - Tel 010-4401200

Veranderd: 02-03-1999 door Just Schimmelpenninck, NAi (afd. Communicatie)

Deel: ' NAi-tentoonstelling Op zijn plaats '
Lees ook