Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK: 'Het milieudoel moet gehaald worden'

Het NAJK heeft de Tweede Kamer benaderd om het besluit van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) om 24 gewasbeschermingsmiddelen op de verboden lijst te zetten, te herzien. De lobby wordt vanuit de provincies ondersteund. Zo heeft de DAJK-akkerbouwwerkgroep een brief naar staatssecretaris Faber gestuurd om haar ongenoegen over het verbod op middelen te uiten.

,,Het milieudoel moet gehaald worden, dat staat voorop'', zegt NAJK-voorzitter Monique Veraart. ,,Maar we vragen ons af of er geen andere oplossing mogelijk is. Waarom kunnen de middelen die nu op de verboden lijst staan, bijvoorbeeld niet op recept verkrijgbaar blijven?'' Ook vindt ze het onterecht dat in andere Europese landen de verboden middelen nog wel gebruikt mogen worden. ,,Dat levert consumentenbedrog op. Goedkope Belgische uien liggen naast de Nederlandse uien waarvan de kostprijs veel hoger is omdat ze niet met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geteeld.''

Het NAJK heeft zitting genomen in een overleg waaraan ook water- en milieuorganisaties deelnemen. Dit overleg bekijkt welke middelen landbouwkundig gezien echt onmisbaar blijken. LTO heeft zich daar niet bij aangesloten. Monique: ,,Wij vinden het echter juist een zaak waar niet alleen de milieuorganisaties zich over uit moeten spreken, maar ook de landbouw.'' Ook heeft het NAJK het project 'duurzaam produceren is water beheren' op stapel staan. In dit project bekijkt de landbouw in overleg met de consument hoe ze op een praktische manier kan voldoen aan de vraag naar milieuvriendelijke teelt. Komend seizoen zal dit project als pilot in verschillende regio's worden uitgevoerd. Monique spoort AJK's aan om van die mogelijkheid gebruik te maken en om zelf ook avonden te organiseren over milieubewuste teelt. ,,Laat dit onderwerp niet over aan anderen, je moet er zelf mee aan de slag'', adviseert ze.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK Besluit bestrijdingsmiddelen herzien '
Lees ook