Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK onderschrijft gezamenlijke verklaring over duurzame handel

Milieu, dierenwelzijn, en volksgezondheid moeten bij de komende onderhandelingsronde van de Wereld Handels Organisatie (WTO) beter uit de verf komen. Bovendien moet de positie van ontwikkelingslanden worden versterkt. Dat schrijven het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), Stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in een gezamenlijke verklaring die ze op 22 juni naar de regering en de Tweede Kamer stuurden. Met de gezamenlijke verklaring pleiten de vijf organisaties voor een duurzame handel in landbouwproducten en willen ze de onderhandelingen over de landbouw hoger op de Nederlandse politieke agenda zetten.

Tot dusver hebben de WTO-besprekingen te veel plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van politiek en samenleving, menen ze. Terwijl hormoonvlees en genetisch gemodificeerde gewassen steeds meer in de belangstelling van de consument staan. De WTO-besprekingen die eind dit jaar plaatsvinden in het Amerikaanse Seattle moeten meer duidelijkheid geven over zaken als zullen zaken als milieu, welzijn en gezondheid De opstellers van de verklaring vinden dat landen en partijen de mogelijkheid moeten hebben om een eigen beleid te voeren op deze gebieden. Protectionisme mag echter niet het achterliggende doel zijn. Heffingen, premies en subsidies moeten concurrentienadelen die ontstaan doordat producten aan hogere eisen voldoen, compenseren. Bovendien moet landbouw die een bijdrage levert aan behoud van natuur, landschap, waterkwaliteit, en dergelijke ondersteund worden met bijdragen uit de green box.

In de komende WTO-onderhandelingen moet recht worden gedaan aan de belangen van ontwikkelingslanden, vinden de vijf organisaties. De positie van ontwikkelingslanden in de internationale handel zal veel meer dan tot nu toe moeten worden versterkt, menen ze. Ontwikkelingslanden moeten meer markttoegang krijgen in industrielanden en de WTO-verplichtingen, waaronder de TRIPS-overeenkomst, moeten voor ontwikkelingslanden minder vergaand worden toegepast. Bovendien moet het extern ontwikkelingsbeleid en het interne landbouwbeleid van industrielanden met elkaar in overeenstemming zijn. Handelsverstorende exportsubsidies naar ontwikkelingslanden moeten versneld worden afgebouwd.

Op 24 juni, vergadert de Tweede Kamer over de voorbereiding van de WTO-onderhandelingsronde.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK onderschrijft verklaring over duurzame handel '
Lees ook