Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Hogere provisie borgstellingsfonds

De provisie van het borgstellingsfonds zal medio 1999 worden verhoogd van 1 naar 3 procent. Volgens het NAJK betekent de extra provisie een lastenverzwaring voor jongeren en wordt de bedrijfsovername hierdoor niet vergemakkelijkt. Dit is in strijd met het regeeraccoord waarin juist verlichting van de bedrijfsovername is toegezegd. Het NAJK en LTO Nederland pleiten ervoor de provisie van 1 procent te behouden. De ministeries van Landbouw en Financiën zien daar echter vanaf omdat volgens bepalingen uit Brussel het borgstellingsfonds een zichzelf financierende regeling moet zijn. Wel willen de ministeries de regeling na een jaar evalueren en eventueel aanpassen.

Het borgstellingsfonds biedt garantie wanneer voor investeringen leningen moet worden aangegaan terwijl de agrarische ondernemer onvoldoende zekerheden kan bieden. Medio 1999 zal het borgstellingsfonds worden onderverdeeld in een algemeen fonds (BF) dat garantie biedt voor gewone leningen, en een specifiek fonds (BF+) dat garantie geeft op extra hoge leningen die deels besteed worden aan investeringen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK tegen hogere provisie borgstellingsfonds Agrariers '
Lees ook