Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Actie Agenda 2000: Fabrieksmatige lunch in monotoon landschap

Als de landbouwhervormingen doorgaan kunnen jonge boeren in de toekomst geen smakelijk boerenontbijt meer aanbieden, zoals zij afgelopen september aan 10.000 burgers een Nationaal Ontbijt aanboden. Daarom geeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) op maandag 22 februari de keuze aan de politici die verantwoordelijk zijn voor het Europees Landbouwbeleid. Minister Zalm van Financiën, Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en Minister Apotheker van Landbouw worden uitgenodigd plaats te nemen aan de NAJK-lunchtafel. Blijven zij volharden in hun keuze voor Agenda 2000, dan zullen zij plaats moeten nemen aan de lunchtafel in een monotoon landschap met fabrieksmatige producten. Mochten zij dat toekomstbeeld níet wensen, dan mogen zij aanschuiven aan de rijk bedekte boerenlunchtafel in een gevarieerd en bloemrijk boerenlandschap.

De actie begint om 10.30 uur (maandag 22 februari) op het Malieveld in Den Haag. Van daaruit gaat de trekker met platte kar, met daarop de lunchtafel, langs de drie genoemde ministeries en het Binnenhof. De ronde eindigt om ongeveer 14.00 uur. De actie is georganiseerd door het NAJK in samenwerking met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), en wordt ondersteund door o.a. de vakgroep akkerbouw van de GLTO en de ZLTO.

Jonge boeren en tuinders van het NAJK boden afgelopen september aan 10.000 Nederlandse burgers een ontbijt aan. De jongeren deden dat om aan te geven dat de toekomstige generatie boeren en tuinders er hard aan werkt om tegemoet te komen aan de wensen van de samenleving: aandacht voor landschap, milieu en dierenwelzijn. Door de bezoekers van het Nationaal Ontbijt werd dit gebaar van de jongeren zeer positief ontvangen.

De komende landbouwhervorming (Agenda 2000) is daarom een klap in het gezicht van de jonge boeren. De inspanningen voor een beter milieu, landschap en dierenwelzijn worden onmogelijk gemaakt wanneer de prijzen verlaagd worden tot onder de kostprijs. Melkveehouders gaan er meer dan een gezinsinkomen op achteruit: f 46.000,- tot f 63.000,-. Voor de akkerbouw is het niet anders. De inkomenscompensaties die de prijsdalingen voor 40 tot 60 procent moeten goedmaken, worden al vanaf het eerste jaar afgebouwd en zijn een verkeerd signaal richting de burger.

Jonge boeren kunnen veel en willen veel. Maar een inkomensdaling van tienduizenden guldens goed maken door besparing op de productie-kosten en tegelijkertijd voldoen aan de consumentenwensen op het gebied van landschap, natuur en milieu, is vragen om het onmogelijke.

Voor meer informatie over deze actie kunt u bellen:

Organisatorische vragen: Grytsje Veldman: 026-4426740 of 0318-610776 Harald van Antwerpen: 0174-417170

Inhoudelijke vragen: Monique Veraart, voorzitter NAJK: 06 55756442 Willem Verhaak: 030-2769869

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK trakteert op fabrieksmatige lunch in monotoon landschap '
Lees ook