Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

NAJK wil vestigingspremie terug

Het NAJK blijft strijden voor invoering van een vestigingspremie in Nederland. In een uitgebreide brief heeft het NAJK minister Brinkhorst van Landbouw gevraagd de vestigingspremie, een eenmalige subsidie van ongeveer 33.000 gulden voor startende ondernemers, opnieuw in te voeren. Ondanks dat de minister het verzoek heeft afgewezen, hoopt het NAJK dat de vestigingspremie zal worden ingepast in de stimuleringsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling. De Europese Commissie stelt dat ondersteuning van jonge boeren in die stimuleringsmaatregelen prioriteit heeft.

De vestigingspremie wordt deels betaald door Brussel en deels door het land dat ervan gebruik maakt. Nederland is één van de weinige Europese landen die weigert eigen geld naast de Europese premie te leggen. Jonge Nederlandse boeren onder de 40 jaar lopen daardoor jaarlijks dertig miljoen gulden mis, blijkt uit berekeningen van het NAJK. Volgens de minister heeft Nederland de premie in 1991 afgeschaft nadat gebleken was dat deze premie zelden leidde tot meer investeringen na de vestiging. Bovendien wil de minister voorkomen dat door de premie jongeren zich vestigen op bedrijven die niet levensvatbaar zijn.

In de brief aan de minister zegt het NAJK het met hem eens te zijn dat bedrijven zonder toekomstperspectief niet door jongeren moeten worden overgenomen. Het argument dat de vestigingspremie zou moeten leiden tot meer investeringen is echter onjuist. Daar zijn andere regelingen voor, schrijft het NAJK.
Om kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied te realiseren, is een omslag in de agrarische sector nodig. Jongeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen maar moeten dan wel de mogelijkheden daarvoor hebben. Herinvoering van de vestigingspremie biedt kansen voor plattelandsontwikkeling in Nederland, meent het NAJK.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' NAJK wil vestigingspremie terug '
Lees ook