Namur : Dolmen-informatici in dienst van Waalse groeibedrijven

Namur (ots) - Als informaticadienstverlener heeft Dolmen ervoor gekozen zich regionaal te vestigen in de nabijheid van zijn klanten én van zijn personeel. Met de recente opening van zijn 'Bureau de Namur' versterkt het eens te meer zijn groeipotentieel op de Belgische markt. Zowel de verkoop van infrastructuur (pc's, servers, netwerken, printers, softwarepakketten) als het leveren van diensten (installatie, integratie, helpdesk, onderhoud, programmering, opleiding, advies) behoren er tot het standaardaanbod.

Het laatste decennium heeft het Waalse Gewest continu inspanningen geleverd om het bedrijfsleven in Wallonië grondig aan te zwengelen. Extra aandacht ging daarbij vooral naar bepaalde regio's die deze steun heel goed konden gebruiken. Deze stimulans is, zowel voor startende als voor verder groeiende bedrijven niet zonder effect gebleven. Op de eerste plaats in de betrokken regio's maar ook daarbuiten, is een klimaat aanwezig dat ondernemers vertrouwen geeft.

Groeien betekent in bedrijfscontext vaak ook informatica inschakelen. Hetzij om bestaande administratieve processen meer automatisch te laten lopen, dus sneller, dus goedkoper, hetzij om het bestaande administratieproces dat aan zijn technische grenzen is gekomen, te herdenken en te herwerken.

De vraag naar informaticadienstverlening leeft dus zeer sterk in Wallonië. Reden waarom Dolmen Computer Applications n.v., dat reeds sedert 1982 volop actief is met het bouwen van
informaticatoepassingen, in de loop van deze zomer zijn kantoor geopend heeft in Namur.

Het in gebruik nemen van deze nieuwe vestiging past binnen Dolmens politiek om regionaal dichter aanwezig te zijn bij zijn klanten. Ook gemakkelijker bereikbaar te zijn voor zijn personeel. Minder verplaatsingskosten, minder tijdverlies, minder files.

De informaticadienstverlening die wordt aangeboden vanuit Namur is, zowel naar type als naar kwaliteit, dezelfde als deze waarmee Dolmen de voorbije 20 jaar groot is geworden: de combinatie van 'Applications' enerzijds en 'Infrastructure' anderzijds. Danny Coelst, manager Dolmen Sud, licht graag toe: "In dienstverlening staat Dolmen zeer sterk. Bewijs daarvoor zijn de kwaliteitslabels en de certificaten die Dolmen zelf of die onze technici ten individuele titel, hebben behaald. Wij hebben jaren ervaring met het inzetten van specialisten zowel voor analyse en programmering als voor installatie, integratie, helpdesk en onderhoud. Efficiënt teamwerk is daarbij een belangrijke troef".

Met zijn diensten richt Dolmen zich naar de bedrijven, van kleine tot grote, die aan hun informaticanoden een degelijke oplossing willen geven. Zowel de hardware- als de ontwikkelingsteams in Namur kunnen daarbij collega's-specialisten uit andere Dolmen-departementen inschakelen. Denk daarbij aan high-tech oplossingen in domeinen zoals storage, netwerken (LAN en WAN), internet, intranet, extranet of functionele oplossingen i.v.m. boekhouding, inkoop, verkoop, voorraadbeheer en productie.

De teams in Namur worden vandaag bemand door ervaren (en van huis uit Franstalige) Dolmen medewerkers. Het businessplan voorziet in Namur het komende jaar nog uitbreiding van de bemanning met meerdere tientallen specialisten (verkoop, ondersteunende diensten, ontwikkeling).

Informaticadienstverlening, een opportuniteit voor groeiende bedrijven.
Het inschakelen van ervaren Dolmen informatici is een functioneel verantwoorde en budgetvriendelijke manier om b.v. tijdelijk tekort aan interne informatici op te vangen, om de realisatie van dringende projecten mogelijk te maken of te versnellen, om nieuwe kennis binnen te halen, om piekbelasting van eigen diensten op te vangen. De mogelijkheden tot samenwerking zijn legio, de voordelen voor de klant aanwijsbaar.

ots original text: Dolmen
Beschikbaar op internet: http://www.newsaktuell.be

Voor nadere informatie :
Walter De Hertog
Corporate Communic. & PR
Dolmen Computer Applications
Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle
Tel. reception: 02-363 55 55 Fax: 02-363 55 99
Tel. direct: 02-363 55 23
walter.dehertog@dolmen.be
Visit our sites:
www.dolmen.be
www.ITshop.be (e-com site for professionals)

Dolmen, bureau de Namur, 1081 Chaussée de Louvain, 5022 Namur (Cognelée), Tél.: 081-63 22 44
http://www.dolmen.be info@dolmen.be
Andere Dolmen-vestigingen: Aartselaar, Brussel, Gent (De Pinte), Halle, Huizingen, Turnhout, Waregem en Gorinchem (NL).

Deel: ' Namur Dolmen-informatici in dienst Waalse groeibedrijven '
Lees ook