Gemeente Leeuwarden

Nassau tentoonstellingen geopend

Opening Nassau tentoonstellingen2 Prins Willem Alexander en Prinses Maxima hebben maandag 27 januari een kort bezoek gebracht aan Leeuwarden waarbij de tentoonstelling over de voorouders van de Koninklijke familie werd geopend. Ook kreeg het prinselijk paar de gedrukte versie van het overzichtswerk waarmee de archieven van de Nassaus toegankelijk worden gemaakt. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het Koninklijkhuis Archief en de Friese archieven die samenwerken onder de naam Tresoar. Als voorbeeld werden stukken gebruikt die nu ook in de tentoonstelling te bewonderen zijn. Met de overhandiging van het naslagwerk werd gelijktijdig de internetsite in werking gesteld waarmee de archieven worden ontsloten. Als voorbeeld verscheen onder andere de brief op het scherm waarmee Willem-Alexander zich in 1986 inschreef als lid van de Vereniging de Friese Elfsteden.

Vervolgens wandelde het gezelschap via het Heer Ivostraatje naar de Grote Kerkstraat waar in het Prinsessehof officieel de tentoonstelling over de Friese Nassaus werd geopend. Het prinselijk paar bezocht de stijlkamer, de voormalige eetkamer van prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. Daarna volgde een rondleiding waarbij gastconservator drs. E. Elzenga, adjunct-directeur Paleis Het Loo een toelichting verzorgde. Centraal stond dat Leeuwarden als hofstad een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het huidige Koninklijk Huis. Gelijktijdig is er tevens een tentoonstelling in Het Fries Museum Wapenbroeders en Rivalen. Ter gelegenheid van de dubbeltentoonstelling is een luxe verzorgde catalogus uitgegeven waarin de geschiedenis van de Nassaus in Friesland en specifiek in Leeuwarden zorgvuldig is beschreven en geïllustreerd. De tentoonstellingen zijn tot 10 juni te bezichtigen.

Ter gelegenheid van de Nassau manifestatie heeft SPL/VVV een apart arrangement met bezoek aan de tentoonstellingen en een stadswandeling gemaakt voor mensen die de stad Leeuwarden beter willen leren kennen. Op verschillende internetsites is ruim aandacht voor de Nassau-manifestatie. Kijk voor verdere informatie in het archief van deze site.

Informatie over de tentoonstellingen is te vinden op www.princessehof.nl of op www.friesmuseum.nl. De archieven zijn te benaderen via www.tresoar.nl. De publicatie over de archieven is te vinden op de site van de uitgever: www.verloren.nl

Informatie over de arrangementen is te vinden op www.vvvleeuwarden.nl

Deel: ' Nassau tentoonstellingen in Leeuwarden geopend '
Lees ook