Vereniging Nederlandse Gemeenten

Nationaal Centrum voor Preventie onbekend met veiligheidsbeleid van gemeenten voor Preventie

Veertig procent van de Nederlandse gemeenten beschikt niet over een nota Integraal veiligheidsbeleid. Dit ondanks de regierol die de lokale overheid op veiligheidsgebied zou moeten vervullen, luidt de openingszin van het persbericht. Dat er geen wettelijke plicht bestaat voor gemeenten om veiligheidsnotas vast te stellen, wordt niet gemeld. Wanneer er in een gemeente geen papieren nota Veiligheidsbeleid is, wil dat namelijk niet zeggen dat gemeenten geen veiligheidsbeleid voeren, iets wat in de berichtgeving van het NCP ten onrechte wordt gesteld. Veiligheidsbeleid kan immers ook zijn vastgelegd in sectorale notas of afzonderlijke projectbeschrijvingen. Daarbij is veiligheid juist één van de belangrijkste prioriteiten voor gemeenten. Gemeenten hebben veel in veiligheid geïnvesteerd en de activiteiten ten aanzien van brandveiligheid en rampenbestrijding sterk uitgebreid. Ongeacht of de plannen vervat zijn in een nota Integraal veiligheidsbeleid of een ander document, gaat het natuurlijk om de uitvoering van het beleid. De VNG heeft samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport diverse projecten geïnitieerd om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid. Met regelmaat worden de projecten geëvalueerd om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de gemeenten. De VNG is wel voorstander van een Integraal veiligheidsnota en geeft binnenkort een handreiking uit die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van een dergelijke nota. De VNG is in het geheel niet betrokken bij het onderzoek van het NCP en had er geen weet van dat dit werd uitgevoerd. Opmerkelijk is verder dat het bericht van het NCP stelt dat het Rijk veiligheidsbeleid ontwikkelt, wat de gemeenten vervolgens uit moeten voeren. Dit illustreert dat het NCP of waarschijnlijker, de student, niet geheel op de hoogte is van het veiligheidsbeleid van de gemeenten en de taakverdeling die daarbij tussen gemeenten en Rijk bestaat. Veiligheidsbeleid is namelijk grotendeels een lokale zaak, waarbij gemeenten zelf beleid ontwikkelen en uitvoeren met of zonder nota Integraal veiligheidsbeleid.

Deel: ' Nationaal Centrum voor Preventie onbekend met veiligheidsbeleid van .. '
Lees ook