Ingezonden persbericht

Nationaal Comite 4 en 5 mei: misverstand in actuele discussie

Naar aanleiding van berichten en commentaren in de media over uitspraken van de ambassadeur
over het bijwonen van de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei hebben de ambassadeur en
het Nationaal Comité geconstateerd dat er sprake is van een misverstand in de actuele discussie
en delen in lijn met hun reeds jarenlange uitstekende samenwerking gezamenlijk het volgende
mee:

Ze zijn het erover eens dat de bestaande opzet van de Nationale Herdenking een nationaal
karakter heeft. Als gevolg daarvan zijn er geen officiële vertegenwoordigers van andere landen
aanwezig. Vanuit die opzet is ook de Duitse ambassadeur niet officieel aanwezig.

Zoals de ambassadeur al eerder via persmededeling d.d. 22 december 2009 heeft laten weten, zal
hij zich van verder commentaar hierover onthouden.

Een toelichting over de opzet van de Nationale Herdenking vindt u op www.4en5mei.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nationaal Comite 4 en 5 mei misverstand in actuele discussie '


Lees ook