Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nationaal Coördinatie Centrum 'opgeschaald'

Een publicatie bij het onderwerp Nationaal Coördinatiecentrum

13 september 2001

Het Nationaal Coördinatie Centrum is dinsdagmiddag vrij snel na de ramp in de Verenigde Staten opgeschaald. Dat betekent onder meer dat in het NCC sinds de ramp overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende betrokken ministeries. Onderwerpen waren onder andere het voorbereiden van de extra ministerraad van dinsdagmiddag en het coördineren van acties die daaruit voortvloeien.

Minister De Vries is als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de afstemming van orde- en veiligheidsmaatregelen op landelijk niveau. Het Nationaal Coördinatie Centrum heeft bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid een centrale rol: het verzorgt de informatievoorziening tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid en, als er buitenlandse aspecten meespelen, de contacten met de ons omringende landen.

Informatie van andere ministeries
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft op zijn site meer informatie over de noodsituatie in de Verenigde Staten, onder andere over het luchtvaartverkeer. Mensen die op zoek zijn naar vermiste verwanten kunnen het nummer 0800-1205 bellen om hun gegevens te laten noteren. Informatie hierover staat op de website van het ministerie van VWS.

Voor vrijdag 14 september heeft de Europese unie een rouwdag afgekondigd. Zij heeft de bevolking opgeroepen om vrijdagmiddag a.s. om precies 12.00 uur drie minuten stilte in acht te nemen voor de slachtoffers. De door de minister-president uitgegeven vlaginstructies kunt u vinden op de site van het ministerie van Algemene Zaken.

Relevante links:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Algemene Zaken (persberichten)

Deel: ' Nationaal Coördinatie Centrum 'opgeschaald' '
Lees ook