expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: GEWENNINGSONDERZOEK EURO

PERSBERICHTNR. 99/120 Den Haag 1 juni 1999

NATIONAAL FORUM BESPREEKT GEWENNINGSONDERZOEK EURO

Het Nationaal Forum voor de invoering van de euro heeft vandaag gesproken over het gewenningsonderzoek naar de omschakeling van de gulden op de euro. Dit onderzoek is in opdracht van het Nationaal Forum door de Vrije Universiteit Amsterdam uitgevoerd. Het betreft de gewenning aan de euro tijdens de chartale omschakelingsperiode (januari 2002).
Het onderzoek richt zich vooral op consumentengedrag in winkels. In het bijzonder is gekeken naar de vraag hoe de gewenning aan de euro versneld kan worden door het gebruik van hulpmiddelen (dubbele prijsaanduiding, eurocalculators, etc.), en gedurende welke periode deze hulpmiddelen zouden moeten worden ingezet. Uit het onderzoek blijkt dat door de groep als geheel binnen twee weken significante vooruitgang wordt geboekt. De omgang met de euro in de eerste weken van 2002 kan vergemakkelijkt worden door het gebruik van een eurocalculator. Verder kan ook dubbele prijsaanduiding de overgang op de euro versoepelen. Voor de echte gewenning aan de euro is het echter van belang dat het hulpmiddel op een gegeven moment niet meer beschikbaar is (dubbele prijsaanduiding) of wordt weggelegd (eurocalculator). Tevens blijkt uit het onderzoek dat ouderen wel een globaal gevoel ontwikkelen voor de euro, maar hebben moeite met precieze omrekeningen. De houding ten opzichte van de euro (positief of negatief) blijkt geen invloed te hebben op de gewenning aan de euro.

Tijdens de bijeenkomst van het Forum is gemeld dat de Consumentenbond, de Raad Nederlandse Detailhandel en het MKB Nederland vergevorderd zijn met een convenant over gewenningsinformatie voor de detailhandel. Binnenkort zal hierover meer bekend worden.

Een samenvatting van het gewenningsonderzoek staat op de site van het Nationaal Forum: www.euro.nl.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236

01 jun 99 16:31

Deel: ' Nationaal Forum bespreekt gewenningsonderzoek euro '
Lees ook