Persbericht van het ministerie van LNV, 21 oktober 1999

Faber stelt nationaal park Utrechtse Heuvelrug i.o. in

Staatssecretaris G.H. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt woensdag 27 oktober aanstaande het Nationaal park in oprichting De Utrechtse Heuvelrug in. Hiermee wil mevrouw Faber toekomstige bedreigingen zoals verdergaande verstedelijking en versnippering van het gebied het hoofd bieden. De Utrechtse Heuvelrug is een hoge zandrug tussen de randmeren in het noorden en de rivier de Nederrijn in het zuiden van de provincie Utrecht, waarbij het Nationaal park i.o. grofweg het deel ten zuiden van de A12 beslaat. Eigenaren van het park - ongeveer 6.000 hectare - zijn particuliere landgoedeigenaren (bijna de helft), Staatsbosbeheer (een derde deel), het Utrechts Landschap (12%) en Natuurmonumenten (7%).

Eigenaren, bestuurders en beheerders van het gebied zullen tijdens de proefperiode waarin de status 'in oprichting' van kracht is, een gezamenlijk beheers- en inrichtingsplan maken. Na goedkeuring van dit plan kan Faber de definitieve status van Nationaal park verlenen.

Nationale parken zijn aaneengesloten bijzondere natuurgebieden van tenminste 1000 hectare die kerngebieden van de Ecologische hoofdstructuur zijn. Doelstellingen van de parken zijn natuurbehoud en
-ontwikkeling, voorlichting en educatie, natuurgerichte recreatie en wetenschappelijk onderzoek. Tien jaar geleden (juni 1989) werd Schiermonnikoog als eerste Nationaal park ingesteld. De Utrechtse Heuvelrug wordt het 14e Nationaal park.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Nationaal park Utrechtse Heuvelrug in oprichting '
Lees ook