Provincie Utrecht


Persbericht
21 oktober 1999

STAATSSECRETARIS STELT NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG I.O. IN

Staatssecretaris G.H. Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt woensdag 27 oktober het Nationaal Park in oprichting De Utrechtse Heuvelrug in. Ook gedeputeerde R.C. Robbertsen (Natuur en Landschap) van de provincie Utrecht is bij deze gebeurtenis aanwezig. Door de instelling van het Nationaal Park i.o. willen zij toekomstige bedreigingen, zoals verdergaande verstedelijking en versnippering van het gebied, het hoofd bieden.

De Utrechtse Heuvelrug is een hoge zandrug tussen de randmeren in het noorden en de rivier de Nederrijn in het zuiden van de provincie Utrecht. Het Nationaal Park i.o. beslaat grofweg het deel ten zuiden van de rijksweg A12 en omvat zo'n zesduizend hectare. Eigenaren van het Nationaal Park zijn particuliere landgoedeigenaren (bijna de helft), Staatsbosbeheer (een derde deel), Het Utrechts Landschap (12%) en Natuurmonumenten (7%).

Eigenaren, bestuurders en beheerders van het gebied zullen tijdens de proefperiode waarin de status 'in oprichting' van kracht is, een gezamenlijk beheers- en inrichtingsplan maken. Na goedkeuring van dit plan kan de staatssecretaris de definitieve status van Nationaal Park verlenen.

Nationale Parken zijn aaneengesloten, bijzondere natuurgebieden van ten minste duizend hectare. Ieder Nationaal Park is een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Doelstellingen van de parken zijn natuurbehoud en -ontwikkeling, voorlichting en educatie, natuurgerichte recreatie en wetenschappelijk onderzoek. Tien jaar geleden werd Schiermonnikoog als eerste Nationaal Park ingesteld. De Utrechtse Heuvelrug wordt het veertiende Nationaal Park. (Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Deel: ' Nationaal park Utrechtse Heuvelrug '




Lees ook