Ingezonden persbericht

PERSBERICHT VAN DE VERENIGING VAN AFVALVERWERKERS

Utrecht, 1 mei 2002

Afvalverwijdering* magie of mensenwerk?

Open dag in de afvalbranche op 25 mei 2002

Op zaterdag 25 mei 2002 vindt de Nationale Afvaldag plaats, een initiatief van de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). Onder het motto "Afvalverwijdering* magie of mensenwerk?" stellen afvalbedrijven hun installaties open voor het publiek. Naar verwachting komen vele duizenden bezoekers met eigen ogen bekijken hoe de branche afval inzamelt en omtovert tot nuttige producten.

Magie?
Iedere Nederlander kent het wonder: het afval dat je 's morgens aan de straat zet, is 's avonds als vanzelf verdwenen. Mensen denken dat ze van hun afval niets meer terug zien. Magie? Of mensenwerk? Onherkenbaar komt ons afval bij ons terug in nieuwe glazen potten of flessen, in drukwerk, als elektriciteit of in de vorm van compost voor de tuin. Dagelijks zijn meer dan dertigduizend professionals in de weer met het inzamelen en verwerken van ons afval. De Nederlandse afvalbranche sorteert en bewerkt jaarlijks meer dan 56 miljoen ton afval. Daarbij wordt de modernste technologie ingezet. Het doel is ons afval milieuverantwoord te verwerken en er zoveel mogelijk nuttige producten uit te halen.

Afvalscheiding, een goede gewoonte
Sinds begin jaren negentig is het aantal mensen dat afval scheidt, snel toegenomen. De laatste jaren stabiliseert het percentage afvalscheiders zich rond zeventig procent. Afvalscheiding is bij een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking een goede gewoonte geworden waarbij men nog nauwelijks stilstaat. Uit een analyse van onderzoeksbureau Research+Marketing in opdracht van de Vereniging van Afvalverwerkers, blijkt dat de groep niet-scheiders erg moeilijk over de streep te trekken is. Met communicatie kunnen mentale factoren zoals betrokkenheid, houding en gevoelens beïnvloed worden, maar uit de analyse blijkt dat deze factoren maar voor een klein percentage bijdragen aan het uiteindelijke gedrag. Factoren als goede inzamelmiddelen, gemak, sancties en beloningen spelen een grotere rol. Communicatie is met name van belang voor behoud van de goede gewoonte bij de mensen die hun afval al scheiden. Mensen geven aan bereid te zijn meer afval te scheiden als ze bijvoorbeeld weten dat het afval daadwerkelijk wordt hergebruikt en wat er van wordt gemaakt. De Nationale Afvaldag voorziet in deze behoefte aan terugkoppeling door te laten zien hoe het afval verwerkt wordt en in welke vorm afval weer terugkomt bij de consument. Daarnaast kan met het evenement de gedachte worden weggenomen dat alle afval uiteindelijk toch weer op één hoop belandt.

Meer informatie op www.afvaldag.nl
Op de website www.afvaldag.nl staan alle bedrijven die op 25 mei tijdens de Nationale Afvaldag hun poorten open zetten. Daarnaast worden op de website stereotiepe fabels, zoals 'afval scheiden heeft geen zin', uit de wereld geholpen en kan men meedoen aan een prijsvraag die behoorlijke afvalkennis vereist. De Nationale Afvaldag is een initiatief van de Vereniging van Afvalverwerkers. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen en de Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD). Het evenement vond in 1998 voor het eerst plaats en trok toen 80.000 bezoekers. De deelnemende bedrijven zijn verspreid over heel Nederland.

Deel: ' Nationale Afvaldag 2002 '
Lees ook