Gemeente Goes

Persbericht

Nationale Boomfeestdag

In het kader van de "Nationale Boomfeestdag op 26 maart a.s. worden door kinderen bomen geplant rondom De Brede school in Ouverture in Goes. Deelnemers zijn de kinderen van groepen 8 van de Zuidwesthoek en van de Prinses Beatrixschool en een groep peuters van Kinderopvang De Bevelanden.

Om 09.00 uur heet wethouder D. van Ewijk de kinderen welkom bij de parkeerplaatsen voor de Kinderopvang aan de Elvis Presleylaan en plant vervolgens de eerste boom.
Hierna gaan de kinderen van de groepen 8 van beide scholen, in groepjes van 4 of 5 de bomen planten. Zij worden geassisteerd door medewerkers van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente. Vervolgens zullen de peuters geassisteerd worden om in een paar vakken, onder de nieuwe bomen, de klimop te planten.
Na afloop van de plantwerkzaamheden drinken de kinderen een kop warme chocolademelk.

In de plantvakken tussen de parkeerstroken rondom de school, worden er totaal 16 platanen geplant en daaronder als bodembedekkende beplanting klimop.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nationale Boomfeestdag in Goes '
Lees ook