Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

Nationale conferentie voor onderofficieren

17-09-2001

De Chef Defensie Staf, Luitenant-admiraal L. Kroon, zal op 17 september te Den Helder de opening verrichten van de Nationale Onderofficieren Conferentie. Tijdens deze conferentie, die duurt tot en met 20 september, zullen verschillende onderwerpen de onderofficier betreffende, worden behandeld.

Luitenant-admiraal Kroon en de vier bevelhebbers ondersteunen de conferentie, die wordt gehouden in het auditorium van gebouw Albatros op het Nieuwehaven-terrein, van harte. Er zal gesproken worden over de specifiek positie van de onderofficier, opleidingen, de huidige ontwikkelingen en de toekomst van het korps. Tevens zal worden gekeken naar overeenkomsten en specifieke verschillen in cultuur, werk- en leefomstandigheden. Aan de conferentie, die onder verantwoordelijkheid staat van de Adjudant van de Krijgsmacht en de Krijgsmachtdeeladjudanten, zullen naar verwachting zo´n 150 onderofficieren, afkomstig van de vier krijgsmachtdelen, deelnemen.

Deel: ' Nationale conferentie voor onderofficieren '
Lees ook