Nationale Geluidshinderdag 2014, thema hinder woongeluiden


26 maart 2014 Jaarbeurs Utrecht

JAARBEURS UTRECHT, 20140324 -- Woongeluiden is het onderwerp van de Nationale Geluidshinderdag, die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op 26 maart in Utrecht organiseert. Een onderwerp dat hoog scoort op de lijst van geluidsbronnen waar Nederlanders hinder van ondervinden. De NSG krijgt er wekelijks tientallen vragen over.

Woongeluiden zijn geluiden die een ieder van ons maakt in (de buurt van) zijn of haar eigen woning. Als dat geluid vaak, veel en luid is kunnen buren daar hinder van ervaren.

Lawaai van buren staat na wegverkeer op de tweede plaats van de meest voorkomende vormen van geluidshinder in Nederland. Voor het programma zie de website van de NSG: www.nsg.nl .

Handleiding voor bewoners en beoordelaars

De kennis die de NSG heeft op dit gebied is nu samengevat in een publicatie van meer dan 70 pagina’s.  Het vormt een handleiding voor de beoordeling en toetsing van woongeluiden en biedt handvatten voor het oplossen van conflicten die zich voordoen bij buren en het geluid dat zij produceren.

Ingestoken wordt o.a. op zaken als:
  • Muziek uit installaties en musiceren: wanneer worden grenzen overschreden?
  • Huisdieren: hoe lang mag een hond blaffen en wanneer word je wakker van een kraaiende haan?
  • Harde vloerbedekkingen: over de werking van geluiddempende ondervloerproducten bestaan veel misverstanden.
  • Problemen die zich voordoen in oude etagewoningen met houten vloeren.
  • De rol van verhuurders, VVE’s, politie en rechter
Deelnemers aan de Nationale Geluidshinderdag krijgen het boekje mee. Daarna is het voor een ieder te bestellen via de website van de NSG.

Eerste NSG Geluidkeurmerk

Op deze dag zal het eerste Geluidkeurmerk worden uitgereikt. Met dit initiatief beoogt de NSG de verkoop van stillere consumentenproducten te stimuleren.

Het betreft in dit geval geluiddempende ondervloeren. De NSG heeft in het verleden een eis van 10 dB demping geformuleerd voor deze producten. Inmiddels is dat een gangbare eis als bewoners een harde vloerbedekking kiezen.


Deel: ' Nationale Geluidshinderdag 2014, thema hinder woongeluiden '
Lees ook