Ingezonden persbericht


Persbericht 16 mei 2002

Nationale kinderviscompetitie afgelast: redactie Hengelsport Beet speelt in op hetze rond actievoerders.

Hengelsportblad Beet ziet af van haar voornemen om op 5 en 15 juni een kinderviscompetitie te houden. Deze kinderviscompetitie was een reactie op een door de landelijke vereniging ter bescherming van dieren naar alle gemeenten verstuurde folder. De folder bevatte 10 kernpunten voor een diervriendelijke overheid en werd verstuurd voor de recentelijk gemeenteraadsverkiezingen. In punt 7 riep de folder op om de hengelsport te ontmoedigen en viswedstrijden te verbieden. Dit was voor hengelsportmagazine Beet de aanleiding om deze landelijke schoolviscompetitie te organiseren voor kinderen. Dit vond een 35-tal dierenbelangenorganisaties te ver gaan omdat hier over de hoofden van kinderen en met vissenleed een verschil van mening werd beslecht. Zij hebben zich vervolgens verenigd in de actiegroep Nietindehaak. Zij maakten een website over de nadelen van de hengelsport en startten een forum waarop met voor- en tegenstanders van de hengelsport kon worden gediscussieerd, waaronder over respect voor dieren. Iedereen, jong en oud, kon hier zijn zegje kwijt. De landelijke Dierenbescherming (Kids for Animals) heeft een maand geleden scholen opgeroepen om een diervriendelijke actie te bedenken en had met scholieren voor de wedstrijddagen een alternatieve en ludieke actie gepland Het bezwaar van Nietindehaak is dat sportvissen in competitieverband aan kinderen een verkeerde boodschap meegeeft, namelijk dat het geoorloofd is dieren te gebruiken in dit geval voor wedstrijdjes. De deelnemers vinden dat kinderen juist de boodschap zouden moeten krijgen dat respect voor de natuur inhoudt dat je de natuur en de dieren met rust laat. Het is spijtig dat de redactie van Beet het blijkbaar nodig vindt om, inhakend op de hetzerige sfeer die de laatste week rondom dierenactivisme heerst, op haar site www.beet.nl en in de krant te melden dat actievoerders dreigementen zouden zijn geuit naar de organisatoren en de deelnemende scholen. Redacteur Bronsgeest van Beet laat onder meer weten op de voorpagina in de Leeuwarder Courant van 15 mei: De redactie van Beet werd de afgelopen weken geregeld telefonisch en in brieven bedreigd. ,,Vaak in felle en vunzige bewoordingen. Het gaat heel ver. Er gaat een enorme dreiging vanuit'', aldus Bronsgeest. En:
De Dierenbeschermers kondigen aan tijdens de wedstrijden ,,gewapend met waterpistolen, spandoeken en protestborden'' rond te varen in bootjes en het hengelen onmogelijk te maken. Bovendien worden alle tegenstanders van sportvissen opgeroepen in actie te komen. Tot zover de krant.

Nietindehaak neemt afstand van individuen die mogelijk dreigementen hebben geuit in de richting van Beet. Het uitgangspunt van Nietindehaak is, was en blijft een geweldloze manier van protesteren.

Dat van de protesterende organisaties alles behalve een agressieve houding uitgaat is gemakkelijk te controleren op hun website www.nietindehaak.nl en op het discussieforum waar zij met sportvissers uitgebreid en kalm discussieerden over de nadelen van de hengelsport. Het forum is te vinden op: http://www.vegafaqts.org/phpBB/

De organisaties die vorige week deels al een stortvloed aan haatmail hebben gehad, doordat de verdachte van de moord van Pim Fortuyn banden had met dieren- en milieuorganisaties. De door Beet juist op dit tijdstip naar buiten gebrachte mededeling heeft opnieuw bewerkstelligd dat beladen mails bij Nietindehaak binnenkomen.

Tot zover het persbericht.

Voor meer informatie
Bert Stoop
Webmaster Animal Freedom
06-20394517
http://www.animalfreedom.org

Wendy Verhezen
St. Waterpartijen Mens&Dier
077-3528920
http://home.hetnet.nl/~waterpartijen/Hengelen_Dierenmishandeling.htm

Op Internet www.nietindehaak.nl de namen van de 35 ondersteunende organisaties die de werkgroep Nietindehaak vormen.

Deel: ' Nationale kinderviscompetitie afgelast '
Lees ook