* Uitnodiging aan de pers *

Nationale Milieu Estafette '99: Ruimte voor de Kust

Etappe 6: za 18 september Schoorlse Duinen
Dagthema's: Struinen in de duinen
Kerven in de kust

15 september 1999

Geachte redactie,

Graag nodigen we u uit deel te nemen aan de zesde etappe van de Nationale Milieu Estafette '99. Deze vindt plaats op zaterdag 18 september a.s. en voert langs de kust bij Bergen aan Zee.

De Nationale Milieu Estafette wil een ontmoetingsplek zijn voor iedereen die een bijdrage kan leveren aan een duurzame ontwikkeling van Nederland. Dat 'iedereen' vatten we ruim op: politici, belangenorganisaties, bedrijfsleven en niet in de laatste plaats burgers, die 'beslissers' nodig hebben voor het maatschappelijk draagvlak. De Milieu Estafette hanteert de formule van 'walk & talk', want waar kan je beter over de toekomst van Nederland praten, dan in het landschap zelf, in een tempo waarbij je het landschap het intensiefst beleeft...

Dit jaar staat de Nationale Milieu Estafette in het teken van de Noordzee. Een breed gezelschap wisselt al wandelend met elkaar van gedachten over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling. Op 18 september staan twee onderwerpen op het programma. In de ochtend besteden we aandacht aan de zonering van de recreatiedruk in de duinen. Aan de hand van een wandeling door de enkele jaren geleden opengestelde Wimmennummerduinen zal PWN uitleg geven over hoe zij recreatie met natuur en andere functies weet te verweven.
's Middags wandelt de Estafette-karavaan van Bergen aan Zee over het strand via de Kerf naar de Hondsbossche Zeewering. De deelnemers zullen zich buigen over de problematiek van de kustveiligheid. De zeespiegel stijgt en het land daalt. Men verwacht dat het verschil de komende eeuw met twee meter zal toenemen. Tussen Bergen aan Zee en De Hondsbossche Zeewering zijn diverse ontwikkelingen, die schijnbaar in tegenspraak zijn met het streven naar veiligheid. De zeereep wordt niet meer met helm beplant en mag verstuiven, De Kerf onderbreekt de zeereep en de ideeën voor de Hondsbossche Zeewering gaan uit naar het achterwege laten van dijkverzwaring, waarbij de achterliggende polder van tijd tot tijd onder water kan lopen. Deskundigen leggen uit waarom dit toch bijdraagt aan de veiligheid.

Aan de etappe van aanstaande zaterdag doen naar verwachting zo'n 100 deelnemers mee. Daarbij zullen diverse politici en veel vertegenwoordigers van bij de kust betrokken organisaties en overheden zijn. We denken dat het voor u en uw lezers interessant is om uw oor te luisteren te leggen in de 'langste wandelgang van Nederland'.

De Nationale Milieu Estafette wordt georganiseerd door: Stichting Nationale Milieu Estafette, Nivon, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Nemo.
Aan de zesde etappe werken o.a. mee: PWN, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, RIKZ, Landelijke Voetpadendagen.

Aan de hand van het bijgaande programma kunt u zien, waar u eenvoudig kunt 'insteken'. Maar de hele dag meelopen kan natuurlijk ook!

Deel: ' Nationale Milieu Estafette '99 Ruimte voor de Kust '
Lees ook