7 januari 1999

Nationale-Nederlanden verandert naam van haar eurofondsen

In verband met de invoering van de euro heeft Nationale-Nederlanden per 1 januari 1999 de samenstelling en de namen van het Euro Fonds en het Euro Plus Fonds gewijzigd. Het unit linked Euro Fonds wordt per 1 januari omgedoopt in EuropaRente Fonds en het losse Euro Plus Fonds in het EuropaRente Plus Fonds. De waarden van deze en andere beleggingsfondsen worden nu in zoveel mogelijk gevallen in euro's uitgedrukt.

Door de totstandkoming van de euro worden de renteverschillen tussen de deelnemende EMU-landen kleiner. Omdat het Euro Fonds en het Euro Plus Fonds inspeelden op de renteverschillen tussen deze landen, is de samenstelling van deze fondsen gewijzigd om hetzelfde risico- en rendementsprofiel te behouden. Onder de nieuwe naam beleggen de fondsen in obligaties en andere (langlopende) vastrentende waarden, uitgedrukt in Europese valuta. De fondsen spelen verder in op de gevolgen van een mogelijke renteconvergentie van die landen die in aanmerking komen voor de tweede toelatingsronde van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Euronotaties
De introductie van de euro op de beurs heeft gevolgen voor de euronotatie van individuele of collectieve beleggingsverzekeringen van Nationale- Nederlanden en van losse beleggingsfondsen van het VermogensPlusPlan en PlanVermogen. Nationale-Nederlanden zal de volgende notaties gebruiken:

* Waardeopgaven van beleggingsverzekeringen en aan- en verkoopopdrachten van losse fondsen worden voortaan zowel in guldens als in euro's verstrekt. Bij een opdracht in guldens, rekent NN het bedrag eerst om tegen de geldende eurokoers.
* Rekeningoverzichten van de losse beleggingsfondsen en PlanVermogen worden voortaan in euro's verstrekt maar de totale waarde van de fondsen op de rekeningoverzichten wordt in euro's én in guldens vermeld.
* De jaaropgave over 1998 wordt nog geheel in guldens gedaan, omdat de belastingaangifte ook in guldens moet plaatsvinden.

Voor de fondsoverzichten op de internetsite van NN, op NN Infonet en vanaf februari in de Nú geeft Nationale-Nederlanden voortaan de koersen aan in euro's. Grafieken met historische koersen zullen op internet nog in guldens worden genoteerd.
_________________________________________________________________

Voor nadere informatie:

Drs. J.P. van Westing A. van Tuyl
In- en Externe Communicatie In- en Externe Communicatie
Tel: 070 - 513 8110 Tel: 070 - 513 8117

Deel: ' Nationale-Nederlanden verandert naam van haar eurofondsen '
Lees ook