Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
120

Directie:
voorlichting

05-09-2001

Status:
informatie

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van OCenW en NWO

Regie-orgaan Genomics bij NWO

Het nationale regie-orgaan Genomics wordt bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondergebracht. Belangrijkste taken van het regie-orgaan zijn het opstellen en uitvoeren van een nationaal, strategisch plan voor onderzoek naar erfelijk materiaal en het beheer over de ruim 400 miljoen die het kabinet onlangs ter beschikking stelde. Het regie-orgaan krijgt een eigen plaats binnen de NWO-organisatie en beschikt over een ruime mate van autonomie. Het krijgt een eigen Raad van toezicht en een eigen wetenschappelijke en een maatschappelijke adviesraad. Het regie-orgaan heeft een tijdelijk karakter. In 2006 wordt op basis van een evaluatie over eventuele voortzetting besloten. Dat staat in een convenant dat NWO en minister Hermans van OCenW (mede namens zijn collega's van EZ, LNV, VWS en VROM) hebben ondertekend.
In juli maakte het kabinet bekend zo snel mogelijk de genomics kennisinfrastructuur te willen versterken. Het kabinet baseerde zich daarbij op het advies van de commissie Wijffels die stelde dat Nederland wat onderzoek naar erfelijk materiaal betreft een goede uitgangspositie heeft om een belangrijke speler te worden. Wil Nederland de snelle wereldwijde ontwikkelingen kunnen bijhouden, dan is echter een samenhangend pakket van maatregelen en een forse financiële impuls nodig. Wijffels adviseerde ook een centraal regie-orgaan op te richten, dat de hele keten van onderzoek en innovatie aanstuurt. Het convenant met NWO is de uitwerking daarvan.

Genomics is het onderzoek naar de samenstelling van het erfelijk materiaal van mensen, dieren, planten en micro-organismen en de manier waarop de erfelijke eigenschappen worden vertaald naar het functioneren van uiteindelijk het hele organisme.


Zie ook:
convenant

omhoog laatst bijgewerkt 05-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Nationale regie orgaan Genomics bij NWO '
Lees ook