Gemeente Waalwijk

Op woensdag 29 mei 2002 wordt de Nationale Straatspeeldag gehouden. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer. Het is de bedoeling dat de Nationale Straatspeeldag georganiseerd wordt door bewonersgroepen, scholen en buurthuizen. Vanuit de gemeenschap van Waalwijk zijn al enkele verzoeken binnengekomen mee te willen doen aan de Straatspeeldag. Deze vergunningaanvragen zijn in behandeling genomen. Geïnteresseerden worden verzocht vóór uiterlijk 1 mei 2002 schriftelijk een verzoek in te dienen bij de afdeling Bestuur en Ondersteuning zodat een vergunning tijdig verleend kan worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nationale Straatspeldag 2002 Waalwijk '
Lees ook