Stichting Natuur en Milieu


Natuur en Milieu: maak diesel duurder dan LPG

Utrecht, 14 januari 1999

Een LPG-auto met een moderne LPG-installatie vervuilt het milieu per kilometer ongeveer evenveel als een benzine-auto. Een dieselauto is drie keer zo vervuilend. Volgens Stichting Natuur en Milieu moet staatssecretaris Vermeend van Financiën het rijden op LPG daarom niet fiscaal aantrekkelijker maken dan rijden op benzine, maar wel aantrekkelijker dan rijden op diesel. Dat laatste zet zoden aan de dijk voor het milieu, want LPG en diesel zijn vooral concurrerend voor veelrijders, met een jaarkilometrage boven de 15.000 - 20.000 kilometer per jaar.

De verkoop van auto's met een moderne LPG-installatie daalt sterk en die van dieselauto's neemt juist toe. Dat baart zorgen. Dieselauto's zijn en blijven zeer vervuilend, ook met de normen die in 2005 gaan gelden. Hun uitlaatgassen bevatten veel roet, met kankerverwekkende bestanddelen, en zijn vooral langs drukke straten en wegen een gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien bevatten zij veel stikstofoxiden, die verzuring en zomersmog geven. Anders dan wel wordt beweerd, is diesel voor het broeikaseffect niet beter dan LPG.

Het verdwijnen van dieselauto's van de wegen is kortom een goede zaak voor milieu en gezondheid en het fiscale stelsel zou daarop moeten worden toegesneden. Rijden op LPG zou dus (voor zowel de bovengemiddelde rijders als de veel-rijders) per saldo goedkoper dienen te worden dan rijden op diesel, maar niet goedkoper dan rijden op benzine. Bovendien moet dat stelsel zo worden ingericht dat selectief autogebruik in het algemeen wordt bevorderd.

In de praktijk zijn daarvoor twee gekoppelde belastingmaatregelen nodig: de prijs van diesel én van LPG, waar nu weinig belasting op zit, moet hoger worden, terwijl de aanschafbelasting (BMP) en/of de motorrijtuigenbelasting voor LPG-auto's met een moderne installatie fors omlaag moet bij gelijktijdige verhoging van deze belastingen voor dieselauto's. Dan zal elke automobilist die per jaar meer dan 15.000 - 20.000 kilometer rijdt uit kostenoogpunt de voorkeur geven aan LPG boven diesel.

Nadere inlichtingen

Jan Fransen, Marijke Brunt, tel 030-2331328

Deel: ' Natuur en Milieu maak diesel duurder dan LPG '
Lees ook