Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Utrecht, 28 augustus 2001

Uitputtende studie van Natuur en Milieu:

Trein is en blijft meest milieuvriendelijk vervoer -

dieselauto scoort slecht

De elektrische trein is en blijft het meest
milieuvriendelijke vervoermiddel, en in de stad zijn dat tram en metro - uiteraard na de fiets. De auto staat na het vliegtuig het laagst genoteerd. Daarbij scoort de
dieselauto slechter dan de benzineauto. Dat blijkt uit een uitgebreide studie van Stichting Natuur en Milieu naar de luchtvervuiling en het energiegebruik van trein, bus, auto, tram en vliegtuig. Overheden en bedrijven zouden bij beslissingen over mobiliteit rekening moeten houden met de uitkomsten van de studie. Voor de consument kan de studie richting geven aan de keuze van vervoermiddel.

Reden voor de studie was dat Natuur en Milieu helderheid wilde hebben over de werkelijke milieuprestaties van de
vervoermiddelen, om een goed antwoord te kunnen geven op de vele vragen hierover. De bestaande informatie was namelijk verbrokkeld en verre van eenduidig: je kon er, afhankelijk van de afzender, vele kanten mee op.

Natuur en Milieu heeft haar berekeningen gemaakt op grond van de database van het samenwerkingsverband TNO, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bleek mogelijk te zijn zowel de huidige vervuiling in kaart te brengen als de verwachte vervuiling in 2010.

De luchtvervuiling en het energiegebruik van de verschillende vervoermiddelen werden bekeken voor drie categorieën, te weten spitsverkeer in de stad, spitsverkeer buiten de stad en ver keer op de langere afstand. Steeds werden de gegevens herleid tot 'personenkilometers' dat wil zeggen de luchtvervuiling en het energiegebruik die een reiziger per kilometer veroorzaakt. Daarbij is de gebruikelijke gemiddelde bezettingsgraad van de verschillende vervoermiddelen aangehouden.

De studie bevat drie verontrustende conclusies. Automotoren worden flink wat schoner, maar verbruiken relatief meer brandstof omdat zij ook zwaarder worden en vaker worden voorzien van energieslurpende airco's. In totaal neemt de luchtvervuiling door auto's af, maar het energiegebruik en dus de CO2-uitstoot niet. Verder blijven de milieuprestaties van dieselauto's achter bij die van benzineauto's, omdat voor dieselauto's minder strenge regels gelden. Een derde bron van zorg is de luchtvaart. Een luchtreiziger vervuilt in 2010 per km. gemiddeld tien keer zoveel als een reiziger in een hogesnelheidstrein. Door soepele internationale normen krijgen vliegtuigbouwers geen enkele prikkel om de straalmotoren schoner te maken.

Deel: ' Natuur en Milieu Trein meest milieuvriendelijke vervoer '
Lees ook