Provincie Utrecht

Persbericht

Kleurrijk leren voor duurzaamheid

Natuur en milieuproject voor allochtone groepen

28-05-2002
Het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) start met een project om de allochtone Nederlander bewuster om te laten gaan met natuur en milieu. Het activiteitenaanbod van de Natuur & Milieu -centra en Milieupunten is in de praktijk erg gericht op de autochtone Nederlander. Het project moet uiteindelijk resulteren in een aanbod dat ook op de nieuwe doelgroepen is afgestemd. De provincie Utrecht subsidieert het project met 21.660,-
Kleurrijk leren 'Kleurrijk Leren voor Duurzaamheid 2002' richt zich in eerste instantie op de medewerkers en vrijwilligers van NME-centra en Milieupunten in de hele provincie. Veel van deze instellingen hebben laten weten ook een aanbod voor allochtone doelgroepen op te willen bouwen. Maar zowel de besturen als het personeels- en vrijwilligersbestand bestaan vrijwel geheel uit 'witte' Nederlanders. Zij ontberen vaak de nodige kennis, vaardigheden én netwerken om hun activiteitenaanbod meer kleur te geven. In tweede instantie worden uiterlijk in 2003 de allochtone doelgroepen bereikt via een aantal gerichte activiteiten. Het MIU beschouwt het programma als geslaagd wanneer het merendeel van de milieucentra in hun programma voor 2003 of voor het seizoen 2003-2004 allochtonen als doelgroep benoemen en daar via één of meer activiteiten invulling aan geven. Leren voor Duurzaamheid Het project ontvangt de bijdrage uit de provinciale middelen in het kader van het programma "leren voor duurzaamheid". Dit programma moet vernieuwende leertrajecten stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Daarbij staan vier thema's centraal waarbinnen de provincie graag duurzaamheidprojecten ontwikkeld ziet: water, milieubewust wonen, mobiliteit en gebiedsgericht beleid. Eerder heeft de provincie onder meer bijgedragen aan een CDRom met informatie over duurzaam verhuizen, welkomstpakketten met milieuproducten voor inwoners van Leidsche Rijn en een programma dat Utrechtse basisscholen leefbaarder moet maken.

Meer informatie: Dick Neuteboom, telefoon 2582152 of Dick.Neuteboom@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Natuur en milieuproject voor allochtone groepen in Utrecht '
Lees ook