Ingezonden persbericht

Natuur Gooi/Eempolder gebaat bij bestuurlijke samenwerking

UTRECHT, 20020715 -- De natuurgebieden van het Gooi, de Eempolder en de Flevopolder zijn sterk versnipperd. Vooral de lokale fauna is gebaat bij meer mogelijkheden voor uitwisseling tussen de gebieden. Hiervoor moet het regionale natuurbeleid, maar ook het ruimtelijke beleid, goed op elkaar worden afgestemd. Het gebied is niet alleen landschappelijk, maar ook bestuurlijk versnipperd. Binnen de onderzoeksgebieden zijn er bepaalde ecologische mogelijkheden voor verbindingen en komt een aantal gidssoorten overeen. De ecologische verbinding tussen het Gooi en de Eempolder heeft meer potentie dan een mogelijke verbinding tussen de Eempolder en Flevoland.

Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Tim Eijpe dat is verschenen bij de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de sectie Natuurwetenschap en Samenleving van het Copernicus Instituut. Bestuurlijk valt het gebied in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland met ieder een eigen beleid. Ook Rijkswaterstaat en gebiedsbeherende organisaties als het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben invloed op het regionale natuurbeleid. Volgens Eijpe moet het natuurbeleid beter worden afgestemd door samenwerking en overleg tussen de provincies bij het opstellen van de vernieuwde streekplannen en toekomstige soortenbeleidsdocumenten. De provincies moeten dan gezamenlijk een plan uitwerken, waarin de inrichting van de ecologische verbindingszone(s) vanaf het Gooi, de Eempolder en de randmeren naar Flevoland wordt beschreven. Alle drie de provincies hebben momenteel een eigen ecologisch verbindingszonebeleid dat echter de provinciegrenzen niet overschrijdt.

Tot nu toe zijn er weinig ontsnipperende maatregelen getroffen voor soorten die gebruik kunnen maken van de natuur in het Gooi, de Eempolder en de Flevopolder. Eijpe concludeert dat voor de verbinding tussen het Gooi en de Eempolder verbindingsmogelijkheden kunnen worden gecreerd voor verschillende dagvlinders, de kamsalamander, das, ringslang en de rugstreeppad. Voor de verbinding tussen de Eempolder en Flevoland geldt dit voor de kamsalamander, de das, de ringslang en de rugstreeppad. Ecologische verbindingen voor deze gidssoorten vergroten ook de verspreidingsmogelijkheden voor veel andere soorten in het leefgebied.

Deel: ' Natuur Gooi/Eempolder gebaat bij bestuurlijke samenwerking '
Lees ook