Gemeente Rotterdam

Natuur, hotel en appartementen op Eiland van Brienenoord

Op de westpunt van het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-IJsselmonde komt een conferentiehotel voor de zakelijke markt van 70 meter hoog met 180 kamers en 55 appartementen. Onder het gebouw, in een gedeelte van het voormalig bouwdok, komt een parkeergarage. Ook wordt een nieuwe brug naar de westpunt van het eiland aangelegd.

Het hoogwaardige hotelconferentieoord, met daarboven de appartementen, biedt uitzicht op de skyline van Rotterdam en is een ontwerp van de Japanse architect Fumi Hoshino. Het conferentiehotel komt tegemoet aan de vraag naar dergelijke faciliteiten in de regio. Dit staat in de uitgewerkte plannen voor het eiland die vandaag zijn gepresenteerd door Karel Jungheim, portefeuillehouder van de deelgemeente IJsselmonde, Hans Kombrink, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken en Otbert de Jong van Ballast Nedam
Ontwikkelingsmaatschappij.

De plannen zijn een uitwerking van de ontwikkelingsvisie voor het Eiland van Brienenoord die begin 1999 is gepresenteerd. De visie, die is gebaseerd op de toekomstvisie 2030 voor Rotterdam-Zuid, heeft als uitgangspunt een hotelconferentieoord omgeven door bijzondere natuur. Een groen eiland van Brienenoord is ook opgenomen in de ontwikkelingsvisie IJsselmonde. De natuurontwikkeling gaat uit van een vloedbos en het ontwikkelen van de ecologische waarden, zoals het bestaande loofbos. Over de ontwikkeling van de natuurfunctie en het beheer van het eiland zijn de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Ijsselmonde in gesprek met het Zuid-Hollands Landschap. De volkstuinen en het clubhuis De Arend en Zeemeeuw blijven bestaan. Voor bezoekers over water heeft de gemeente op het eiland inmiddels een steiger aangelegd.

Voor het eiland van Brienenoord zal een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Hierin staan de kaders voor de bebouwing en de natuurontwikkeling Vooruitlopend op een definitief bestemmingsplan zijn voor de nieuwe brug en het hotel- en wooncomplex vrijstellingsaanvragen ingediend (artikel 19 procedure). Begin 2003 kan met de bouw van de brug worden begonnen. Ook de bouw van het hotel en de appartementen kan in dat jaar starten.

Deel: ' Natuur, hotel en appartementen op Eiland van Brienenoord '
Lees ook