LTO Nederland

Natuurcompensatie op eiland IJsselmonde is 'oneigenlijk'

Donderdag 19 juli 2001 - Rotterdam pleegt op oneigenlijke manier natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte. WLTO heeft tal van bezwaren tegen de claim op 600 hectare 'gezond akkerbouwgebied' op het eiland IJsselmonde.

In het kader van de Planologische Kern Beslissing voor Project Mainport Rotterdam (PKB-PMR) zoekt Rotterdam naar aanvullende compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In totaal wil de gemeente 750 hectare natuur- en recreatiegebied aanleggen. Zeshonderd hectare hiervan moet op het eiland IJsselmonde worden gerealiseerd. Vooral hier heeft de WLTO forse bezwaren tegen. "Oneigenlijk", noemt medewerker Grom Antoine Willemsens de compensatie. "Als je natuurcompensatie pleegt moeten de gebieden functioneel een relatie met elkaar hebben." Hij vergelijkt het met de PKB Schiphol. "Daar was sprake van een dubbelbesluit met 2000 hectare natuurgebied. Die is in de directe omgeving gecompenseerd met groenstroken. Dat is in dit geval niet zo. IJsselmonde ligt tientallen kilometers verderop." In het geval van de PKB-PMR is van zo' n dubbelbesluit geen sprake. "De constructie is uiterst omslachtig", betoogt Willemsens. De 750 hectare wordt volgens de WLTO als politieke hefboom gebruikt. De gemeente Rotterdam wil sowieso 750 hectare groen realiseren in het kader van de leefbaarheidsdoelstelling van ROM Rijnmond. De WLTO vindt het bedenkelijk dat de PKB procedure op deze wijze wordt misbruikt. Bovendien walst de gemeente dwars over de landinrichtingsplannen voor IJsselmonde. De plannen behelzen een verbetering van de landbouwstructuur, de inpassing van een landschapsplan en recreatieve elementen. Na lange periode van voorbereiding staan deze zo goed als in de startblokken. De PKB veegt de landinrichtingsprocedure echter van tafel, terwijl belanghebbenden er van uit zijn gegaan dat het gebied de komende 30 jaar planologisch met rust zou worden gelaten. Volgens de WLTO blijkt aan alle kanten dat er geen sprake is van echte compensatie. Deze moet bovendien conform de Habitatrichtlijn in Europees verband worden afgewikkeld. Het is onduidelijk of aan deze richtlijn is voldaan.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Zoekwoorden:

Deel: ' Natuurcompensatie op eiland IJsselmonde is 'oneigenlijk' '
Lees ook