NATUURLIJKE VENTILATIE WINT WEER TERREIN

In de strijd tegen het energiegebruik is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van gebouwen en woningen zo overheersend geworden dat er ‘potdicht’ wordt gebouwd en dat speciale installaties nodig zijn voor de gewenste ventilatie. Door de combinatie van moderne technologie en geavanceerd bouwen worden inderdaad indrukwekkende energieprestaties bereikt.

De keerzijde is, dat voor de mens belangrijke aspecten als comfort, hygiëne en gezondheid naar de achtergrond zijn gedrongen. Daarin is nu een kentering gaande. Dank zij nieuwe inzichten en belangrijke innovaties op het gebied van ventilatieroosters is met gebruikmaking van natuurlijke ventilatie een EPC voor gebouwen van 1.0 of nog lager geen enkele probleem, onder waarborging van een gezond en bovenal natuurlijk binnenklimaat.

De Stichting Natuvent heeft een publicatie, ‘Natuurlijke ventilatie? Ja natuurlijk!’, uitge-geven, waarin bouwers, architecten, opdrachtgevers en gebruikers de criteria kunnen vinden voor de optimale inzet van een natuurlijk ventilatiesysteem.

De Stichting Natuvent is een initiatief van 8 toonaangevende producenten/leveranciers van ventilatieroosters en andere componenten voor natuurlijke ventilatiesystemen. Natuvent geeft voorlichting over het juist ontwerpen, installeren en gebruiken van systemen voor natuurlijke ventilatie. Centraal staat de verbetering van de dienstverlening aan afnemers en het kwaliteitsbesef bij leveranciers. Ondernemingen die bij Natuvent zijn aangesloten werken met verplichte kwaliteitsgaranties. Uitgangspunt zijn de technische voorschriften van het Bouwbesluit en relevante NEN-normen.
publicatie):
Technische informatie is te verkrijgen bij de bestuursleden van Natuvent, de heren Jan van Wegen 0345 58 71 00 en Pieter Deenik 030 635 49 00. Voor overige informatie kunt u terecht bij Jaap den Daas (Presstige Public Relations & Marketing Communicatie), die onder nummer 033 245 00 70 bereikbaar is.

Zoetermeer, 10 december 1999
Presstige Public Relations
Angeler 2a, 863 BT Nijkerk
T 033 245 00 70
F 033 245 00 71
@ info@presstige.nl

Deel: ' Natuurlijke ventilatie wint weer terrein '
Lees ook