Provincie Utrecht


Persbericht
16 maart 1999

NATUURMONUMENTEN KRIJGT F50.000,- VOOR AANKOOP TERREINEN

Gedeputeerde Staten Van Utrecht honoreren het verzoek van de vereniging voor Natuurmonumenten om een bijdrage van f50.000,- . Natuurmonumenten gebruikt de gelden voor de aankoop van twee natuurterreinen in het gebied van de Loosdrechtse plassen, waar Natuurmonumenten al veel terrein in eigendom heeft. Het gaat om rietland/moerasland/legakkers en water. De aan te kopen percelen maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van het Beleidsplan Natuur en Landschap (BNLU) van de provincie Utrecht. De provincie wil met de EHS de natuurgebieden uitbreiden en meer op elkaar laten aansluiten.
(Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Zoekwoorden:

Deel: ' Natuurmonumenten krijgt 50.000 gulden voor aankoop terreinen '
Lees ook