Gemeente Apeldoorn

Natuurontwikkeling Beekbergerwoud van start

Natuurmonumenten, Waterschap en gemeente streven naar 'nieuw oerbos

Staatssecretaris G.H. Faber geeft op maandag 13 mei 2002 het startsein voor de natuurontwikkeling van het Beekbergerwoud. Hiermee streven de vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Veluwe en de gemeente Apeldoorn, in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar het herstel van het oerbos aan de oostkant van Apeldoorn. Dit laatste oerbos van Noordwest-Europa is een eeuw geleden gekapt. Het startsein wordt om 16.00 uur gegeven bij het AC Restaurant Apeldoorn aan de Rijksweg A50. Het herstel van het oerbos Beekbergerwoud vloeit voort uit de gezamenlijke plannen van Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn. Tevens is het Beekbergerwoud één van de projecten uit het Nationaal Natuuroffensief. Met dit Nationaal Natuuroffensief geeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een extra impuls aan de realisering van het natuurbeleid.

De drie organisaties zijn ervan overtuigd dat samenwerking bij de realisering van het Beekbergerwoud een grote meerwaarde oplevert. In de eerste plaats wordt het Beekbergerwoud sneller en in betere onderlinge samenhang gerealiseerd.

Naast het Beekbergerwoud hebben Natuurmonumenten, Waterschap Veluwe en de gemeente nog meer plannen om een groener en beter leefmilieu in de gemeente Apeldoorn te creëren. Zo werken de drie organisaties de komende jaren aan het herstellen van het voor Apeldoorn karakteristieke beken- en sprengenstelsel, het creëren van parken en groene lanen binnen bestaande en toekomstige woonwijken van Apeldoorn. Deze parken en lanen verbinden de stad met het buitengebied.

Als laatste werken de drie organisaties ook aan het ontwikkelen van twee andere grote groengebieden met ruimte voor water buiten Apeldoorn; het Landgoed het Woudhuis en het Weteringse Broek.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Natuurontwikkeling Beekbergerwoud Apeldoorn van start '
Lees ook