Natuurontwikkeling maakt sprong voorwaarts


Uitmijnen maakt natuurontwikkeling kostenefficint

Driebergen, 20110201 -- De ontwikkeling van natuur in Nederland kan een forse sprong voorwaarts maken als natuurbeheerders samenwerken met veehouders bij het uitmijnen van fosfaatrijke gronden. Dat blijkt uit een meerjarenproef van het Louis Bolk Instituut die in de Loonse en Drunense Duinen heeft gelopen. Via het maaien en afvoeren van gras-klaver kan fosfaat efficint afgevoerd worden. Na een aantal jaren uitmijnen kan op de verschraalde bodem weer een grotere diversiteit aan plantensoorten groeien. Uitmijnen is dus een veelbelovend alternatief voor het duur afgraven van grond.

Veel landbouwgrond die weer natuur moet worden, bevat een overschot aan fosfaat. Dat zorgt voor eenzijdige plantengroei en het overschot aan fosfaat lekt naar grond- en oppervlaktewater. Om fosfaat uit te mijnen en biodiversiteit te stimuleren werken natuurbeheerders en boeren samen. De veehouders zetten gras-klaver in en maaien dit, waardoor fosfaat efficint afgevoerd wordt. Om het aandeel klaver op peil te houden, wordt op zandgronden kali toegevoegd. De fosfaatarme bodem leidt uiteindelijk tot een grotere soortenrijkdom.

Aantrekkelijke overgang van landbouw naar natuur

Dit fosfaat uitmijnen gaat niet snel, maar blijkt een prima alternatief te zijn voor het dure afgraven. "Het is een innovatief concept, waarbij we efficint natuur kunnen ontwikkelen", legt onderzoeker Bart Timmermans uit. "De provincie en natuurbeherende organisaties zijn er enthousiast over. Waterschappen hebben baat bij schoner water. En veehouders profiteren van de hoge kwaliteit ruwvoer dat aan het vee gevoerd kan worden. Een win-win-situatie voor betrokken partijen."

In de brochure "Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting. Handreiking voor de praktijk" (dec. 2010) zijn de resultaten van de proef met uitmijnen beschreven. De brochure is te downloaden of te bestellen op www.louisbolk.nl.

Over het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een internationale, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die dankzij participatief onderzoek en advies oplossingen biedt voor knelpunten in de biologische en duurzame landbouw , voeding en gezondheidszorg. Bij het Louis Bolk Instituut zijn ongeveer 60 werknemers actief vanuit hoofdkantoor Driebergen, Accra (Ghana) en Kampala (Oeganda). Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere Provincies, de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig LNV).

Louis Bolk Instituut


Deel: ' Natuurontwikkeling maakt sprong voorwaarts '
Lees ook