Deelgemeente Osdorp Amsterdam


Natuurpark: weilandje Vrije Geer

"Dit is een historische avond," stelde Tamar Frankfurther op 4 februari tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Beheergroep Natuurpark Vrije Geer. "Hier hebben we jaren naartoe gewerkt." In mei wordt het weilandje officieel natuurpark.

Hoe historisch ook, Tamar leidt de avond doelgericht. De nieuwe beheergroep is de opvolger van de klankbordgroep, die de bestemming van het weilandje begeleidde. De inrichting van het natuurparkje is goeddeels afgerond. Zaak is nu mensen te vinden die het ecologische beheerwerk gaan uitvoeren.

Jong geleerd, oud gedaan
Er blijkt veel animo te zijn voor de verschillende taken. Vijf mensen melden zich voor het opruimwerk. Ecobeheerder Rob van den Toorn van stadsdeel Osdorp deelt papierprikkers en vuilniszakken uit. Emma, een jaar of tien en daarmee de jongste belangstellende, probeert met het grijpertje een koekje op te rapen. "Als je het pakt mag je 't opeten," roept iemand. En warempel, het lukt direct.

Denken als een koe
Over het groenbeheer met taken als snoeien, maaien en hooien hebben de aanwezigen gerichte vragen. Natuurcoördinator Hendrik Baas van stadsdeel Osdorp legt uit dat we 'moeten gaan denken als koeien, want die gaan we vervangen'. Een hilarische vergelijking, maar zeker realistisch. De aanwezigheid van grote grazers was voorzien in het beheerplan, maar stuitte op problemen. Een aantal mensen geeft zich op als alternatief voor de herkauwers.

Soorten herkennen
'Monitoring', het volgen van de effecten van de maatregelen door te tellen wat er leeft, blijkt minder in trek. Dit werk lijkt de meesten te moeilijk. Frits Boerwinkel (Landschap Noord-Holland) vertelt over de begeleiding die zijn organisatie aan vrijwilligers geeft. Hij geeft cursussen in bijvoorbeeld soortenherkenning. "Dit is echt het leukste werk dat er is," onderschrijft Hendrik Baas. Opnieuw meldt zich een groepje natuurliefhebbers voor de klussen.

De vrijwilligers staan te trappelen. Op 23 februari trekt de groengroep elzenopslag in een hoek van het gebied. De tweede werkdag is in mei, afhankelijk van het broedseizoen. En ondertussen maken de papierprikkers vanaf begin februari hun rondjes.

Chris de Visser

Wie geïnteresseerd is in meewerken aan het natuurpark kan contact opnemen met Hendrik Baas, e-mail hbaas@osdorp.amsterdam.nl of telefoon 020 518 09 09.

Achtergrond
De strijd voor het behoud van het drie hectare kleine veenweidelandschap begon eind jaren tachtig. Volgens de plannen van de gemeente zou de wijk Nieuw Sloten naadloos aansluiten op de rand van het dorp Sloten. Op de plek van het weilandje moesten een paar honderd woningen en een trambaan komen. De dorpelingen, die hechtten aan het groen en hun dorpsgezicht, besloten tot actie. Zij wisten een referendum af te dwingen. In mei 1995 stemden ongeveer 200.000 Amsterdammers over de toekomst van het gebied.

Het referendumcomité Weilandje Vrije Geer slaagde erin het onbekende veenweidje aan de rand van de stad zo in de publiciteit te brengen, dat heel Amsterdam ervan op de hoogte was. De opkomst was vooral te danken aan het referendum over de stadsprovincie, dat gelijk plaatsvond met dat van het Weilandje. Zowel de stadsprovincie als de plannen voor het weilandje werden weggestemd met overweldigende meerderheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Natuurpark weilandje Vrije Geer in Osdorp Amsterdam '
Lees ook